Globalne wyniki rynku M&A notują odbicie w trzecim kwartale

0
551

Chociaż aktywność w zakresie fuzji i przejęć wytraca rekordowe tempo z 2021 r., rynek pozostaje odporny w obliczu poważnych wyzwań geopolitycznych. Wymowny brak wielkich transakcji i mniejsza liczba dużych transakcji sugerują ostrożność w górnym segmencie rynku – wynika z analizy zakończonych transakcji w ramach Kwartalnego Monitora Transakcji (QDPM) autorstwa Willis Towers Watson.

Badanie prowadzone we współpracy z ośrodkiem badań nad fuzjami i przejęciami przy Bayes Business School, ujawnia również stopień ochłodzenia nastrojów związanych z ryzykiem. Globalna aktywność transakcyjna znacznie spadła – w III kwartale zrealizowano 210 transakcji w porównaniu z 264 w tym samym okresie ub.r. Zdaniem WTW wskazuje to jednak na powrót do zdrowych poziomów sprzed pandemii po rekordowej dynamice 2021 r. napędzanej wyjątkowymi okolicznościami.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy, po raz pierwszy od II kw. 2019 roku, nie sfinalizowano żadnej wielkiej transakcji, tj. o wartości ponad 10 mld USD. Liczba dużych transakcji (powyżej 1 mld USD) również znacznie spadła (49 wobec 67 przed rokiem). Według autorów raportu ten spadek aktywności w zakresie większych transakcji sugeruje, że nabywcy stają się bardziej ostrożni, unikają ryzyka związanego z bardziej złożonymi transakcjami, a także poświęcają więcej czasu na procesy due diligence w odpowiedzi na rosnącą kontrolę regulacyjną na kilku kluczowych rynkach.

WTW wskazuje, że pomimo wybuchowej mieszanki wyzwań stojących przed rynkiem – rosnących stóp procentowych, wzrostu inflacji, napięć geopolitycznych i perspektywy recesji – które wyraźnie wpłynęły na nastroje wśród nabywców, rynek M&A i tak wykazuje znaczną odporność.

Na rynkach obserwuje się „ucieczkę w kierunku jakości” – inwestorzy unikają aktywów wysokodochodowych lecz egzotycznych, skupiając się na bardziej stabilnych i zachowawczych przedsiębiorstwach o jakości wystarczającej do złagodzenia krótkoterminowych zawirowań na rynku. W miarę zbliżania się do końca roku aktywność w zakresie fuzji i przejęć będzie prawdopodobnie nadal utrzymywała się na raczej ostrożnym poziomie. Ucieczka w kierunku jakości skłania firmy do skupiania się na aktywach z jasnym, dobrze wyartykułowanym uzasadnieniem strategicznym. Aktywa postrzegane jako „zaledwie w porządku” raczej nie będą przedmiotem transakcji w warunkach niższej tolerancji ryzyka – mówi Gabe Langerak, dyrektor ds. M&A Consulting WTW na Europę.

Nabywcy z regionu Azji i Pacyfiku (APAC) prześcignęli rynek o 14,4 pp. dzięki 49 transakcjom zamkniętym w III kwartale. Nabywcy z Ameryki Północnej również wyprzedzili swój indeks o 4,5 pp z 98 transakcjami. Firmy z Europy, które najbardziej odczuły negatywne skutki napięć geopolitycznych i globalnej niepewności finansowej, ze swoimi 51 transakcjami osiągnęły wynik o 6,7 pp gorszy niż ich indeks.

Po raz pierwszy od pokolenia mamy do czynienia z niestabilnym koktajlem gwałtownie rosnącej inflacji i wyższych stóp procentowych w połączeniu ze zwiększoną aktywnością regulacyjną, dodatkowo zwiększającą presję na i tak już kruchą gospodarkę światową – dodajeGabe Langerak. – Pomimo tych poważnych czynników geopolitycznych i finansowych oraz możliwości wystąpienia kolejnych wstrząsów, dynamika fuzji i przejęć utrzymuje się na dobrym poziomie. Chociaż warunki finansowe uległy gwałtownemu zaostrzeniu w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r., wciąż dostępnych jest mnóstwo wolnych środków, tzw. dry powder, ponieważ niektórzy inwestorzy postrzegają obecne warunki jako okazję do kupna, a firmy private equity muszą uklokować duże ilości gotówki do końca roku. W miarę jak firmy oswajają obecne niepewne warunki rynkowe i planują długoterminowy wzrost, spodziewamy się, że końcówkę tego i początek przyszłego roku na rynku M&A cechować będzie konkurencja o najbardziej pożądane technologie, nacisk na priorytety ESG, zwiększanie odporności łańcucha dostaw i poszukiwanie transakcji odpornych na recesję.

(AM, źródło: WTW)