Goldman Sachs: Ubezpieczyciele szukają większych zwrotów z inwestycji

0
235

Ubezpieczyciele chcą w tym roku włożyć więcej pieniędzy w sektor private equity, jako że zmagają się z rosnącą inflacją i jej skutkami dla polityki pieniężnej – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Goldman Sachs Asset Management wśród 328 dyrektorów odpowiedzialnych za ponad 13 bln dol. w aktywach ubezpieczeniowych.

Ponad 40% ubezpieczycieli planuje zwiększyć swoje inwestycje w private equity w ciągu najbliższych 12 miesięcy, aby uzyskać większe zwroty.

– W skomplikowanej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej zapotrzebowanie na przychody pozostaje wysokie i spodziewamy się, ze ubezpieczyciele będą nadal budować pozycję w klasach prywatnych aktywów i dążyć do ograniczenia skutków inflacji – powiedział Michael Siegel kierujący działem zarządzania aktywami ubezpieczeniowymi Goldman Sachs.

Pożyczki korporacyjne dla średnich firm, dług infrastrukturalny, nieruchomości i prywatne inwestycje amerykańskie to inne klasy aktywów preferowane przez ubezpieczycieli chcących zwiększyć zwroty z inwestycji.

Napaść Rosji na Ukrainę sprawiła, że perspektywa dla światowej gospodarki stała się niejasna, ponieważ wzrost cen energii i żywności jest coraz większym problemem dla konsumentów i firm, a banki centralne podniosły stopy procentowe, żeby hamować inflację, mimo narastających ryzyk. Ogółem 92% inwestorów zwraca teraz uwagę w procesie inwestycyjnym na czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, niemal trzykrotnie więcej w porównaniu z 2017 r.

Europejscy ubezpieczyciele są jedyną grupą, która planuje zwiększenie inwestycji w obligacje zielone albo o wpływie społecznym i uważa to za swój priorytet. Z kolei 11% ubezpieczycieli amerykańskich inwestuje albo rozważa inwestycje w kryptowaluty.

(AC, źródło: Reuters)