GrECo wdrożyło Plan Reagowania w związku z COVID-19

0
435

W związku ze znacznym wzrostem liczby osób zakażonych wirusem COVID-19 w Europie, GrECo wdrożyło wewnętrzny Plan Reagowania Pandemicznego.

Wspomniany na wstępie plan obejmuje cztery fazy:

  1. działania zapobiegawcze, w tym określenie ról i obowiązków, jak również określenie podstawowych funkcji operacyjnych na wypadek wybuchu pandemii;
  2. środki przygotowawcze i testowanie planowanych procedur awaryjnych, takich jak praca zdalna, przydział odpowiednich zasobów i sprzętu lub przyjęcie procedur dotyczących podróży służbowych;
  3. odpowiednia reakcja oparta na ciągłej ocenie rzeczywistej sytuacji, w tym realizacja oficjalnych wytycznych, takich jak minimalizacja kontaktów osobistych, aktywizacja pracy zdalnej lub odpowiednia komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;
  4. procedura przywracania normalnego funkcjonowania organizacji po przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.

W ramach Planu utworzono Centralny Zespół Kryzysowy, a każda spółka w grupie wyznaczyła lokalny zespół reagowania kryzysowego. Zespoły te są odpowiedzialne za utrzymanie świadczenia usług bez odczuwalnych skutków dla klientów i jak najlepszą realizację wewnętrznych procesów.

Grupa GrECo deklaruje, że jest dobrze przygotowana do wyzwania, przed którym obecnie stoi, co jest efektem zaawansowanych standardów technologicznych, zapewniających odpowiednią infrastrukturę, taką jak system wideokonferencji we wszystkich biurach, zdalne połączenie z systemami we wszystkich krajach oraz urządzenia mobilne i notebooki dla dużej liczby pracowników. Firma przetestowała wewnętrzne procedury awaryjne pod kątem pracy zdalnej. Test zakończył się powodzeniem.

(AM, źródło: GrECo)