Gun Jumping, czyli nie bądź w gorącej wodzie kąpany

0
702

Gun Jumping (dosłownie zbyt pochopne wystrzelenie z pistoletu) to wyrażenie używane w kontekście M&A i ubezpieczeń W&I. Oznacza sytuację, gdy strony transakcji zbyt szybko przystępują do czynności, które powinny nastąpić dopiero po oficjalnym zgłoszeniu transakcji i upływie okresu karencji.

Gun Jumping to falstart, czyli zbyt wczesne i nieuzasadnione przejęcie faktycznej kontroli nad przejmowanym biznesem – tj. przejęcie jej jeszcze przed uzyskaniem formalnej zgody na dokonanie transakcji. Wyrażenie to jest używane także poza obszarem M&A, zazwyczaj w kontekście biznesowym:

Małgorzata Kulik

Let’s not jump the gun on this, we need to validate the data first.

(Nie śpieszmy się z tym zbytnio, musimy najpierw zweryfikować dane). 

Spójrzmy na krótką (i niewątpliwie uproszczoną) definicję Gun Jumping w kontekście fuzji i przejęć: 

When merging parties fail to notify a merger to the competition authority, implement all or parts of the merger during mandatory waiting periods or co-ordinate their competitive behavior before closing, this is commonly called “Gun Jumping”.

Słowniczek:

To fail to notify: nie wywiązać się z obowiązku powiadomienia

To implement the merger: wdrażać fuzję

Mandatory waiting period: obowiązkowy okres karencji

Closing: finalizacja (transakcji)

Małgorzata Kulik
trenerka umiejętności językowych dla branży ubezpieczeń i reasekuracji

office@premium-english.pl

www.premium-english.pl