Ubezpieczeni rolnicy mogą starać się o państwową pomoc

0
487

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o rozpoczęciu czwartego naboru w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przewiduje ono, że producenci rolni, którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie.

Pomoc będzie przysługiwała hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy ubezpieczyli zwierzęta od ryzyka zachorowania na salmonellozę. Ubiegający się o przyznanie wsparcia muszą m.in. dołączyć do wniosku o dofinansowanie polisę, która powinna obejmować co najmniej: 1000 sztuk rzeźnych kurcząt, gęsi, indyków i drobiu nieśnego, 14 sztuk świń lub 4 sztuki bydła.

Wsparcie przyznawane będzie w wysokości 70% dopłaty do zapłaconej składki ubezpieczeniowej. Wnioskodawcy muszą jednak spełnić trzy warunki:

  1. Z umowy lub polisy musi wynikać, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20% wartości zwierząt.
  2. Okres objęty ubezpieczeniem nie może rozpoczynać się przed 1 kwietnia 2022 r.
  3. Starający się o dofinansowanie nie może mieć przyznanych innych dopłat do ubezpieczenia.

Nabór potrwa od 18 stycznia do 15 marca. Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(AM, źródło: MRiRW)