Gwarancje kontraktowe w ofercie TUW „TUW”

0
783

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozszerzyło swoją ofertę o kolejne produkty. Nowością w portfelu ubezpieczyciela są gwarancje kontraktowe.

Oferta gwarancji ubezpieczeniowych TUW „TUW” obejmuje następujące rodzaje gwarancji: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki. Gwarancje te służą zabezpieczeniu roszczeń inwestorów na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego, od przetargu poprzez realizację kontraktu aż po okres rękojmi lub gwarancji jakości.

Oferta TUW „TUW” jest skierowana do przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich, którzy realizują kontrakty na świadczenie usług lub dostaw, wymagające złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych.

(AM, źródło: TUW „TUW”)