KUKE ubezpiecza afrykański kontrakt Wielton

0
451

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę wykupu wierzytelności z kontraktu eksportowego zawartego pomiędzy polskim producentem naczep, spółką Wielton, a firmą Binke z Mali. Wierzytelności ubezpieczyła Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Wartość kontraktu wynosi 890 tys. euro, natomiast kwota finansowania to 718 tys. euro. Dzięki wykupowi wierzytelności importer uzyskuje łatwy dostęp do finansowania w postaci długoterminowego zobowiązania handlowego, które w porównaniu z kredytem jest rozwiązaniem prostszym i bardziej korzystnym. Ograniczenie ryzyka braku zapłaty przez afrykańskiego kontrahenta było możliwe dzięki ubezpieczeniu transakcji przez KUKE.

– Aktywnie wspieramy polskich przedsiębiorców na całym świecie, zwłaszcza na rynkach tzw. podwyższonego ryzyka, na których możliwość uzyskania ochrony ubezpieczeniowej KUKE wraz z towarzyszącym finansowaniem jest często niezbędnym warunkiem dojścia transakcji do skutku. W ostatnich latach obserwujemy wzmożone zainteresowanie polskich eksporterów rynkiem afrykańskim, w tym Afryki Subsaharyjskiej. Do finalizacji transakcji często jednak nie dochodzi z powodu m.in. odmiennych przepisów prawnych, barier językowych oraz kulturowych czy trudności z uzyskaniem finansowania. Ten ostatni czynnik bywa w wielu przypadkach decydujący. Rośnie liczba transakcji eksportowych sfinalizowanych już z sukcesem dzięki wsparciu KUKE i aktywności BGK, a w kolejnych pozytywne decyzje ubezpieczeniowe pomagają polskim eksporterom w uzyskaniu korzystnego finansowania i w prowadzeniu skutecznych negocjacji z odbiorcami – powiedział Adam Grzybowski z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

(AM, źródło: KUKE)