Gwarancje środowiskowe w Colonnade

0
442

Potrfolio produktowe Colonnade zostało wzbogacone o środowiskowe gwarancje ubezpieczeniowe. Ich wprowadzenie było odpowiedzią na sygnały od klientów, zgłaszających zapotrzebowanie na zabezpieczenie wynikające z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

O gwarancję środowiskową Colonnade mogą ubiegać się podmioty, które działają w oparciu o pozwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Gwarancje będą traktowane jako nośnik ubezpieczeń dla innych linii Colonnade. Dlatego zakład będzie koncentrować się na tych klientach, którzy prócz gwarancji będą zainteresowani także innymi produktami. Ponadto Colonnade zwróci uwagę na komplementarność gwarancji z ubezpieczeniem środowiskowym. Po pierwsze gwarancja zasadniczo chroni jej beneficjenta, a nie ubezpieczonego. Po drugie gwarancja nie pokryje wszystkich kosztów, które może spowodować zanieczyszczenie środowiska (np. szkody na osobie, przerwy w działalności). Dlatego posiadanie zarówno gwarancji, jak i ubezpieczenia będzie rozwiązaniem optymalnym. Dodatkowo, w takim pakietowym rozwiązaniu ubezpieczyciel będzie ofertować zauważalne zniżki na gwarancje.

Sumy gwarancji będą standardowo wynosić do 1 mln zł.

(AM, źródło: Colonnade)