Gwarancje środowiskowe w ofercie KUKE

0
847

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wprowadziła do oferty pakiet czterech gwarancji dla firm zobowiązanych do przedstawiania odpowiednich zabezpieczeń finansowych w związku z prowadzeniem działalności potencjalnie szkodliwej dla środowiska.

– Prace nad tymi rozwiązaniami podjęliśmy jakiś czas temu w związku z kolejną nowelizacją przepisów chroniących środowisko naturalne. Coraz szerszy jest katalog firm, które muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia dla ewentualnego pokrycia strat i wyrównania szkód poczynionych przyrodzie swoją działalnością. Nasze gwarancje środowiskowe wprowadzamy w momencie, gdy tak pilna jest potrzeba wzmocnienia płynności krajowych przedsiębiorstw. Oczywiście ten instrument jest przeznaczony dla wybranej grupy podmiotów, niemniej jednak zapewni im możliwość zastąpienia potrzebnych aktualnie środków pieniężnych czy innych form bieżącego finansowania, a jednocześnie umożliwi spełnianie wymogu złożenia wymaganego zabezpieczenia przez organy administracji publicznej – mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Do firm, których działalność jest potencjalnie szkodliwa dla środowiska i zobowiązanych do przedstawiania odpowiednich zabezpieczeń finansowych, należą m.in. podmioty pozyskujące surowce do recyklingu bądź zajmujące się transgranicznym przemieszczaniem odpadów, firmy prowadzące wysypiska odpadów, farmy hodowlane czy też niektóre zakłady chemiczne. Te jednostki muszą składać zabezpieczenia na rzecz organów administracji publicznej w razie gdyby nie wywiązały się z obowiązków określonych w pozwoleniu na wykonywanie działalności.

Gwarancje środowiskowe obowiązują maksymalnie przez trzy lata z możliwością odnowienia na kolejne okresy, przy czym KUKE dokonuje ponownej oceny ryzyka. Wynagrodzenie za udzieloną gwarancję jest bezzwrotne i płatne jednorazowo przed wydaniem gwarancji.

– Aby uzyskać gwarancje środowiskową, najpierw należy złożyć wniosek o umowę generalną, pozytywnie przejść proces oceny ryzyka, a potem wnioskować o konkretne gwarancje środowiskowe, które dotyczą różnych aspektów środowiskowych m.in. transgranicznego transportu odpadów, zarządzania składowiskiem, szkód w środowisku czy kosztów usunięcia odpadów. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty finansowe i oświadczenia, które są przez nas weryfikowane. Treść gwarancji można negocjować, tym bardziej że na jej ostateczne zapisy musi się zgodzić właściwy organ administracji. Nasze gwarancje środowiskowe zdecydowanie wzmacniają w tym trudnym momencie wiarygodność finansową przedsiębiorcy wobec władz odpowiedzialnych za ochronę środowiska – opisuje Robert Dębecki, dyrektor departamentu gwarancji w KUKE.

Gwarancja może być dostarczona do firmy elektronicznie z podpisem kwalifikowanym bądź kurierem. Z tego instrumentu mogą korzystać zarówno spółki, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

(AM, źródło: KUKE)