Hiszpania: Składki płyną kanałem bankowym

0
310

Bancassurance jest najważniejszym kanałem dystrybucji w hiszpańskiej branży ubezpieczeniowej. Oczekuje się, że w 2022 r. będzie odpowiadać za 39,5% składki przypisanej brutto, bowiem coraz więcej ubezpieczycieli wchodzi w partnerstwo z bankami.

Wysoki poziom penetracji bankowej, ekonomia skali i korzyść z cross-sellingu produktów ubezpieczeniowych istniejącej bazie klientów nadal będą zapewniać konkurencyjność hiszpańskiemu kanałowi bancassurance. Pomimo straty udziału w rynku ubezpieczeń życiowych i emerytalnych, kanał bancassurance pozostaje wiodący, dzięki wzrostowi w segmencie ubezpieczeń ogólnych.

Dla banków sektor ubezpieczeniowy pozostaje wysoce dochodowy. W 2020 r. ponad 50% zysku banków pochodziło z ubezpieczeń. Ze 195 ubezpieczycieli działających w Hiszpanii. 34 jest stowarzyszonych z największymi bankami. I ci ubezpieczyciele osiągnęli w 2020 r. wyższe zyski niż ci, którzy nie prowadzą bancassurance. Kanał ten służy Hiszpanom głównie do zakupu ubezpieczeń na życie, zwłaszcza produktów z częścią inwestycyjną, które stanowią alternatywę dla lokat bankowych.

(AC, źródło: Global Data)