Munich Re optymistycznie postrzega tegoroczne perspektywy

0
208

W pierwszych trzech miesiącach roku Munich Re wypracował 608 mln euro zysku, o 19 mln więcej niż rok wcześniej. Dzięki silnemu wzrostowi organicznemu we wszystkich segmentach, zwłaszcza w reasekuracji ubezpieczeń majątkowych, składka przypisana brutto wzrosła o 15,7%, do 16,83 mld euro.

Wynik operacyjny Munich Re wyniósł 780 mln euro, wobec 798 mln euro przed rokiem. Roczna stopa zwrotu z kapitału (RoE) za I kwartał 2022 r. wyniosła 9,8% (10,4% na koniec marca ub.r.).

Sektor reasekuracji wniósł 511 mln euro do skonsolidowanego wyniku w I kwartale – o 101 mln euro więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Wynik operacyjny wzrósł z 558 do 654 mln euro, a przypis składki brutto z 9389 do 11 307 mln euro.

Reasekuracja ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych wygenerowała stratę w wysokości 78 mln euro, głównie z powodu 150 mln euro strat związanych z Covid-19, spowodowanych przede wszystkim przez falę wariantu Omicron w USA. Z kolei reasekuracja ubezpieczeń majątkowych wniosła do wyniku kwartalnego 589 mln euro (358 mln w I kw. ub.r.). W I kwartale Munich Re zaksięgował wydatki związane z wojną na Ukrainie w wysokości nieco ponad 100 mln euro w niektórych liniach specjalistycznych.

Łączna wartość dużych strat, tj. o wartości ponad 10 mln euro każda, wyniosła 667 mln euro (892 mln przed rokiem). Kwota ta obejmuje rozliczenia dużych strat z poprzednich lat w wysokości około 100 mln euro. Koszty dużych strat spowodowanych działalnością człowieka spadły z 247 do 185 mln euro, natomiast wartość dużych strat w wyniku katastrof naturalnych obniżyła się z  646 do 481 mln euro. Największe koszty generowały obfite opady deszczu we wschodniej Australii (około 440 mln euro) oraz zimowe burze w Europie (nieco poniżej 120 mln euro). 

W odnowieniach reasekuracji na dzień 1 kwietnia 2022 r. Munich Re zdołał zwiększyć wolumen przydzielonych transakcji do 2,7 mld euro (+7,6%). Udało się wykorzystać możliwości wzrostu, zwłaszcza w Azji – szczególnie w Japonii i Indiach – a także w Ameryce Łacińskiej. Munich Re przewiduje, że otoczenie rynkowe pozostanie stabilne w kolejnej rundzie odnowień w lipcu, oferując atrakcyjne możliwości wzrostu. 

Perspektywy na 2022 r.

Munich Re spodziewa się korzystnych perspektyw biznesowych w reasekuracji w 2022 roku. Widać to w prognozowanej składce brutto w tym obszarze działalności, która została skorygowana w górę z 42,5 do 45 mld euro, co z kolei podnosi prognozę dla całej grupy do 64 mld euro. Pozostałe cele wskazane w raporcie rocznym pozostają bez zmian. Munich Re nadal dąży do uzyskania skonsolidowanego wyniku w wysokości 3,3 mld euro za rok obrotowy 2022. Wszystkie prognozy i cele są narażone na znaczną niepewność ze względu na niepewny rozwój sytuacji makroekonomicznej, niestabilne rynki kapitałowe i niejasną przyszłość pandemii. W szczególności istnieje duża niepewność co do finansowych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.

(AM, źródło: Munich Re)