I Ty masz wpływ

0
1387

9 listopada 2023 r. w Warszawie w siedzibie PZU odbyły się długo zapowiadane pierwsze warsztaty pod hasłem „I Ty masz wpływ”. W ich trakcie, wspólnie z zaproszonymi przedstawicielami firm brokerskich podjęliśmy wyzwanie polegające na wypracowaniu propozycji nowych rozwiązań do ubezpieczeń grupowych na życie w PZU.

Zależało nam na wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i wieloletniego doświadczenia uczestników w budowaniu, ofertowaniu i wdrażaniu programów, aby osiągnąć efekt synergii. Wierzyliśmy, że dzięki temu wypracowane rozwiązania będą odpowiadać aktualnym potrzebom klientów i będą efektywniejsze.

Postanowiliśmy wykorzystać do tego metodę Design Thinking, która pozwala spojrzeć na dane zagadnienie z wielu perspektyw i dogłębnie zrozumieć potrzeby klientów, gdyż u jej podstaw leży empatia względem osób, dla których projektujemy rozwiązania.

Wiedzieliśmy, że najlepsze efekty osiągniemy, tworząc interdyscyplinarne zespoły projektowe, dlatego grupę 40 osób składającą się z przedstawicieli firm brokerskich i PZU podzieliliśmy na cztery zespoły. W każdym z nich znalazły się osoby mające wpływ na ofertę, systemy, a przede wszystkim na sprzedaż w bezpośrednim kontakcie z klientem – przedstawiciele firm brokerskich.

W pierwszym etapie pracy skoncentrowaliśmy się na odbiorcy naszego produktu – kliencie i dogłębnym zrozumieniu jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb, preferencjach oraz sposobie ich działania. Wymienialiśmy się doświadczeniami w zakresie sprzedaży oraz proponowanej klientowi oferty. Zanurzaliśmy się w ich świecie po to, by zrozumieć i poczuć ich marzenia, ambicje, ograniczenia i trudności.

Następnie spojrzeliśmy na problem z wielu perspektyw: klienta, brokera oraz PZU. Szukaliśmy nowych rozwiązań, innowacyjnych sposobów działania, które wychodzą poza utarte schematy, co skutkowało „wybuchem” niczym niepohamowanej kreatywności uczestników. Po wygenerowaniu i przeanalizowaniu pierwszych pomysłów skupiliśmy się na budowaniu modeli wypracowanych rozwiązań – przekuwaliśmy najlepsze pomysły na funkcjonalne rozwiązania.

W końcowej fazie warsztatów poszczególne zespoły projektowe prezentowały wypracowane przez siebie pomysły, dyskutowały i wymieniały się opiniami na ich temat. Wypracowane rozwiązania były zaskakujące, ale co najważniejsze realne – dzięki temu możemy je przekazać odpowiednim zespołom PZU w celu dalszej analizy.

Violetta Harasimiuk
kierowniczka Zespołu Rozwoju Kompetencji Sieci Pracowniczej


Słuchamy naszych partnerów biznesowych

Warsztaty w gronie przedstawicieli kancelarii brokerskich i PZU to ważny krok w kierunku tworzenia produktów dopasowanych do zmieniających się potrzeb klientów. Razem z Tomkiem Łakomym podczas debaty „Młodzi dorośli” na Kongresie Brokerów 2023 zadeklarowaliśmy, że zaprosimy brokerów do dalszych rozmów w temacie zmieniających się potrzeb klientów w zakresie ubezpieczeń na życie. Cieszymy się, że udało się to spotkanie zorganizować, choć dopasowanie odpowiedniego terminu było dużym wyzwaniem dla obu stron. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w nim uczestniczyły, nie tylko za Waszą obecność, ale przede wszystkim za otwartość i ogromne zaangażowanie w wypracowaniu nowych rozwiązań. To spotkanie to tylko potwierdzenie, że słuchamy i chcemy słyszeć naszych partnerów biznesowych oraz wspólnie wychodzić do klientów z atrakcyjną i dopasowaną do aktualnych realiów ofertą ubezpieczenia.

Jedno jest pewne – to dopiero początek. Teraz czas na naszą realną pracę. Już dziś możemy również powiedzieć, że na tych warsztatach się nie skończy, więc do zobaczenia wkrótce.

Krzysztof Wysmulski
dyrektor rozwoju sprzedaży w Segmencie Strategicznym i Brokerskim PZU Życie SA