IGTE: Zmiany w OFE po ustabilizowaniu pandemii i utrwaleniu równowagi rynków

0
372

Wznowienie reformy otwartych funduszy emerytalnych powinno nastąpić po ustabilizowaniu się pandemii Covid-19 i utrwaleniu się stanu równowagi rynków w dłuższym okresie. Takie warunki mogą wystąpić nie wcześniej niż w drugiej połowie 2021 roku – wynika z badania Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE), przeprowadzonego wśród należących do niej powszechnych towarzystw emerytalnych.

70% badanych wskazało, że reforma funduszy emerytalnych powinna zostać przeprowadzona po ustabilizowaniu się pandemii Covid-19. Taki sam odsetek respondentów uznał, że pozytywną przesłanką uruchomienia transformacji OFE będzie utrwalenie się stanu równowagi rynków w dłuższym okresie (6–12 miesięcy). Po 40% badanych wskazało, że zmiany powinno się procedować po powrocie rynków do stanu równowagi, powrocie gospodarek na ścieżkę wzrostu (wystąpieniu trwałych pozytywnych skutków tarcz antykryzysowych), jak również po osiągnięciu przez spółki notowane na GPW wycen zbliżonych do wartości godziwej. Jedynie 20% uznało, że reformę będzie można wznowić po wynalezieniu skutecznych metod zapobiegania rozwojowi pandemii (szczepionka, lekarstwo).

Respondentów pytano również o wskazanie, kiedy mogą pojawić się okoliczności umożliwiające przeprowadzenie reformy, jeśli pandemia będzie stopniowo wygasać, a gospodarkę i rynki finansowe nie dotkną nieprzewidziane wydarzenia. W opinii 70% badanych warunki takie okoliczności mogą wystąpić nie wcześniej niż w II połowie 2021 roku. Po 10% respondentów wskazało, że nie wcześniej niż w I połowie 2021 roku, nie wcześniej niż w I połowie 2022 r. oraz nie wcześniej niż w II połowie 2022 r.

– Reforma OFE jest potrzebna, konieczne jest jednak przeprowadzenie jej w bezpieczny sposób. Wymaga to nie tylko odpowiednich rozwiązań, ale również stabilnej sytuacji pandemicznej i ekonomicznej. Niestety od momentu przeprowadzenia badania pandemia nie ma tendencji spadkowej, dlatego termin przeprowadzenia reformy powinien być dobrany szczególnie ostrożnie – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

W badaniu poruszony został również temat wykorzystania potencjału inwestycyjnego OFE w czasie zawieszenia reformy. Na pytanie, czy wskazanie przez rząd prawdopodobnego terminu przeprowadzenia reformy lub określenie niezbędnych warunków do jej przeprowadzenia stworzyłoby przestrzeń do lepszego wykorzystania potencjału inwestycyjnego funduszy emerytalnych, aż 90% badanych odpowiedziało pozytywnie – odpowiedź „tak” wybrało 50% respondentów, a „zdecydowanie tak” 40%. 10% badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.

– Nieznajomość nawet przybliżonego terminu procedowania reformy wymusza na OFE stałe utrzymywanie struktury aktywów w gotowości do rozpoczęcia transformacji, co ogranicza politykę inwestycyjną. Wskazanie okresu, do kiedy reforma nie będzie procedowana, mogłoby stworzyć warunki do uzyskiwania przez fundusze emerytalne lepszych wyników inwestycyjnych – podsumowuje Małgorzata Rusewicz.

O badaniu:

Badanie członków zarządów PTE zostało przeprowadzone przez IGTE metodą CAWI w dniach od 2 do 16 lipca 2020 roku na próbie 10 PTE, członkach izby. W ankiecie zostało zadane pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi udzielono w I połowie lipca 2020 z uwzględnieniem ówczesnego stanu pandemii. Badanie miało na celu zebranie opinii dotyczących odsunięcia w czasie transformacji OFE oraz przygotowanie rekomendacji zmian do legislacji wprowadzającej reformę OFE.

(AM, źródło: IGTE)