IKE i IKZE zapewnią wyższy poziom życia na emeryturze

0
804

Dla większości osób czytających ten tekst wakacyjne wyjazdy powoli stają się coraz bledszym wspomnieniem, zastępowanym wstępnymi planami na przyszły rok. Często planowanie kolejnych wakacji rozpoczynamy tuż po powrocie z urlopu.

Bardzo powoli wybieramy destynacje, szacujemy koszty, a jeśli dotknęło nas zdarzenie wymagające skorzystania z ubezpieczenia, analizujemy, czy dotychczasowy jego zakres był wystarczający, czy może w przyszłości powinniśmy skorzystać z szerszego.

Szkoda, że spora część z nas w tak metodyczny sposób nie podchodzi do kwestii swojego zabezpieczenia emerytalnego, bo kiedyś przecież będziemy emerytami, a o wyższy poziom życia, po 60. lub 65. roku życia, w świetle publikowanych danych dotyczących wartości stopy zastąpienia, powinniśmy zadbać samodzielnie.

IKE oraz IKZE oferowane między innymi przez Skarbiec TFI są tymi formami oszczędzania, dzięki którym w okresie aktywności zawodowej możemy zgromadzić kapitał będący w przyszłości źródłem dodatkowego dochodu obok środków wypłacanych przez ZUS po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Środki wpłacane na IKE i IKZE są naszymi prywatnymi pieniędzmi, które podlegają dziedziczeniu, a każde konto oferuje swoim właścicielom określone przywileje.

IKZE

Kluczową cechą IKZE jest fakt, że wpłaty dokonane w danym roku kalendarzowym możemy odliczyć od dochodu, obniżając wysokość podatku należnego do zapłacenia. Wpłata jest limitowana, a jej maksymalna wysokość wynosi 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W 2023 r. jest to kwota 8 322 zł, a w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą limit ten rośnie do 180%, czyli do kwoty 12 483 zł. Co szczególnie ważne, osoby łączące pracę etatową z działalnością gospodarczą mogą skorzystać z podwyższonego limitu.

W zależności od progu podatkowego, w jakim się rozliczamy, oraz od tego, czy pracujemy na etacie, czy prowadzimy działalność gospodarczą, możemy w 2024 r. (rozliczając podatki za 2023 r.) odzyskać od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych niezapłaconego lub zwróconego nam podatku. Co ważne, w przypadku małżeństwa kwoty te mogą ulec podwojeniu, gdyż każdy z małżonków może skorzystać z odrębnego limitu.

Środki z IKZE możemy w dowolnym momencie wycofać, jednak musimy pamiętać, że jeśli zrobimy to przed 65. rokiem życia, wartość zwracanych z IKZE pieniędzy stanowić będzie nasz przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jeśli zaś będziemy chcieli skorzystać z tych środków po 65. urodzinach, od wypłaconej wartości pobrane zostanie jedynie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego (w przypadku IKZE nie występuje tzw. podatek Belki).

IKE

Korzyścią, jaką oferuje IKE, jest brak podatku od zysków kapitałowych po uzyskaniu prawa do wypłaty. W IKE wysokość wpłaty jest również limitowana i wynosi 300% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, co w roku 2023 r. daje kwotę 20 805 zł. W przypadku IKE wszystkich obowiązuje ten sam limit bez rozróżnienia na osoby pracujące na etacie czy prowadzące działalność gospodarczą.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z zapłaty podatku jest wypłata oszczędności nie wcześniej niż po osiągnięciu 60 lat. Wiek ten jest taki sam zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Osoby, które wcześniej nabędą uprawnienia emerytalne, mogą skorzystać z tej możliwości już po 55. roku życia. Dodatkowym warunkiem uprawniającym do wypłaty jest dokonywanie wpłat na IKE co najmniej w pięciu (dowolnych) latach kalendarzowych.

Oczywiście z IKE także możemy wycofać środki w dowolnym momencie, jeśli jednak nie spełniamy warunku uprawniającego nas do wypłaty (wiek i czas oszczędzania) – zysk wypracowany przez IKE w okresie jego trwania zostanie obciążony 19-procentowym podatkiem.

Czytelniku, jeśli jesteś brokerem, który chciałby oferować IKZE lub IKE swoim klientom, zapraszamy do kontaktu ze Skarbiec Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Czekamy na ciebie z propozycją współpracy w zakresie promocji IKE i IKZE, przygotowaną zgodnie z przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Zapraszamy do kontaktu i na www.skarbiec.pl.

Mirosław Tarczoń
dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej


Nota prawna

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji produktów IKE i IKZE w Skarbiec TFI S.A. Niniejszy materiał nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6 050 505 złotych, wpłacony w całości.