Indie: Ubezpieczenia ogólne rosną wraz z klasą średnią

0
570

Oczekuje się, że rosnąca klasa średnia, wzrost świadomości co do konieczności ochrony i sprzyjające warunki regulacyjne będą napędzać rynek ubezpieczeń ogólnych w Indiach z 1,6 bln rupii (24 mld dol.) w 2017 r. do 2,9 bln rupii (40,1 mld dol.) w 2022 r.

Indyjski rynek ubezpieczeń ogólnych odnotował średnią roczną stopę wzrostu (CAGR) składki przypisanej brutto za lata 2013–2017 na poziomie 17,2% – ujawnia raport wiodącej firmy analitycznej Global Data. Łączny udział ubezpieczeń komunikacyjnych, indywidualnych wypadkowych i zdrowotnych oraz nieruchomości w 2017 r. wyniósł 80%.

Siddhrth Agarwal kierujący działem usług finansowych w Global Data skomentował: – Wzrost będzie napędzany głównie przez prywatnych ubezpieczycieli, którzy starają się wykorzystać możliwości, jakie są skutkiem wysokiego wzrostu gospodarczego i niskiego poziomu penetracji ubezpieczeniowej.

Mimo wysokiego wzrostu, penetracja ubezpieczeń ogólnych (mierzona jako % PKB) jest w Indiach bardzo niska i wynosi poniżej 1%. Dla porównania, na rynkach rozwiniętych, takich jak USA, penetracja w 2017 r. była na poziomie 7,8%. Nawet rynki wschodzące, takie jak Chiny i Brazylia, mają wyższą penetrację, odpowiednio 1,8% i 3,3%.

Ubezpieczenia komunikacyjne były największą kategorią, z 38% udziałem w rynku ubezpieczeń ogólnych i składką brutto 607,2 mld rupii (9,3 mld dol.) w 2017 r. Wzrost sprzedaży samochodów i prawo z 2018 r. wprowadzające sprzedaż odpowiednio 3- i 5-letnich polis ubezpieczeniowych dla nowych samochodów i jednośladów przyczyniły się do wzrostu w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Oczekuje się, że nowa ustawa o pojazdach mechanicznych z 2019 r. (poprawka), która określa karę za jazdę bez ubezpieczenia na poziomie 2000 rupii (27,8 dol.), również wpłynie na wzrost w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Indywidualne ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne okazały się w 2017 r. drugą największą kategorią z udziałem 27,1%. Trzecia kategoria, ubezpieczenia nieruchomości, stanowiła 15,3% rynku ubezpieczeń ogólnych. Kolejne to ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe, stanowiące 2,3%, ubezpieczenia odpowiedzialności z udziałem 1,3% oraz linie finansowe odpowiadające za 0,8% rynku.

Jednym z najważniejszych trendów, jakie dają się zauważyć, jest stopniowe wdrażanie technologii w całym łańcuchu wartości branży. I tak np. HDFC Ergo związał się z IBM, aby wprowadzać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w swoje relacje z klientami, jak również w procesy produktowe.

Podobnie ICICI Lombard wdraża modele oparte na AI w ubezpieczeniach komunikacyjnych i zdrowotnych do obsługi roszczeń i wykrywania oszustw. Ten sam ubezpieczyciel używa dronów do oceny szkód rolniczych w stanie Gudźarat.

– Wzrastająca świadomość konsumentów, wprowadzenie innowacyjnych produktów i internetowych kanałów dystrybucji, takich jak porównywarki (Policybazaar.com) poszerzy zasięg produktów ubezpieczeniowych i przyczyni się do zwiększenia penetracji w Indiach – podsumował Agarwal.

AC