PIU: Raport roczny za 2018 rok

0
751

Na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) został opublikowany raport roczny organizacji za rok 2018.

W dokumencie PIU podsumowała swoje ubiegłoroczne aktywności m.in. w obszarze działalności legislacyjnej. „Był to rok, w którym powstało wiele nowych aktów prawnych, mających duży wpływ na rynek ubezpieczeń. PIU wspierała ustawodawcę swoją wiedzą między innymi w pracach nad wdrożeniem RODO. To najważniejszy w ostatnich latach projekt dotyczący ochrony danych. (…) PIU prowadziła też dialog z ustawodawcą przy pracach nad Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK)” – napisał w dołączonym do raportu liście Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Izby. PIU podsumowała też swoje działania w zakresie statystyki i baz danych, mediach społecznościowych, wizerunkowe oraz edukacyjne. „Podobnie jak w latach poprzednich, ważną częścią naszej działalności były publikacje dotyczące najważniejszych zjawisk dla rynku ubezpieczeń. W grudniu 2018 r. zaprezentowaliśmy raport pt. <Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie>. Stworzone wspólnie z firmą Deloitte opracowanie podkreślało, jak istotny jest spójny system zarządzania ryzykiem katastrof w obliczu coraz częstszego występowania gwałtownych zjawisk pogodowych” – czytamy w liście.

W raporcie przedstawiono też najważniejsze wskaźniki finansowe uzyskane na polskim rynku ubezpieczeń w 2018 roku.

Cały raport jest dostępny pod adresem:

https://piu.org.pl/…

(AM, źródło: PIU)