Indie: Ubezpieczyciele oferują specjalne polisy na koronawirusa

0
451

Krótkoterminowe plany Corona Kavach, które pojawiły się w lipcu, opracowano specjalnie dla pokrycia kosztów leczenia Covid-19. Mają one ułatwić większej liczbie mieszkańców kraju dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

Z analizy danych opublikowanej przez Global Data w styczniu 2020 r. wynika, że popyt na prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Indiach jest stosunkowo wysoki. 78% uczestników badania wskazało, że w 2019 r. posiadało polisę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Popyt jest największy w grupie wiekowej 25–54, a najmniejszy wśród osób między 18. a 24. rokiem życia.

Pierwsze plany Corona Kavach były dostępne w lipcu 2020 r., stanowiąc alternatywę dla innych rozwiązań ubezpieczeniowych w obszarze opieki zdrowotnej, mianowicie standardowych planów Mediclaim i kompleksowych polis prywatnej opieki zdrowotnej. Przystąpić do nich mogą osoby w wieku 18–65 lat.

– Plany Corona Kavach są najbardziej atrakcyjne dla młodszych dorosłych, ze względu na ich przystępność i w kontekście niższego niż w innych segmentach populacji popytu na polisy ubezpieczeń zdrowotnych – komentuje Beatriz Benito, analityk ubezpieczeniowy z Global Data. – Zaletą polis Corona Kavach jest prostota. Indyjski nadzór ubezpieczeniowy nakazał, aby te plany oferowane były przez różnych ubezpieczycieli na tych samych warunkach i nie różniły się zakresem.

Okres trwania polisy to 3,5, 6,5 albo 9,5 miesiąca, z 15-dniowym okresem karencji. Takie ubezpieczenia od Covid-19 obejmują koszty hospitalizacji, leczenia w domu i transportu karetką, ale wypłata następuje wyłącznie po stwierdzeniu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

– Utrzymująca się epidemia, w połączeniu ze wzrostem śmiertelności, będzie nadal generować w Indiach zapotrzebowanie na produkty ubezpieczeń zdrowotnych. Świadomość kosztów leczenia związanych z Covid-19 będzie się przyczyniać do coraz większego popytu i skłaniać młodszych dorosłych do zakupu pierwszej w życiu polisy ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto należy się spodziewać, że pandemia będzie kształtować postawy klientów wobec prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – podsumowuje Benito.

AC