Inflacja nie gasi zainteresowania ubezpieczeniami turystycznymi

0
512

Tegoroczną długą majówkę można uznać za preludium nadchodzącego sezonu urlopowego. Badając przekrój aktywności dyskusji dotyczących ubezpieczeń turystycznych w ostatnich dwóch latach, sprawdzamy, co wpływało na zainteresowanie internautów tym tematem, oraz obserwujemy trendy i nastroje w tej gałęzi branży.

Biorąc pod uwagę aktywność badanych fraz w okresie od kwietnia 2021 r. do końca kwietnia 2023 r., zaobserwować można regularność, z jaką pojawiają się zwyżki zainteresowania (wyrażanego zarówno w liczbie wzmianek – aktywności dyskusji – jak i zasięgu – szacowanej liczbie wyświetleń analizowanych wpisów).

Na podstawie zgromadzonych danych wyróżnić można dwa główne okresy popularności ubezpieczeń turystycznych w sieci – ferie zimowe oraz wakacje. Warto zauważyć, że rok 2021 był pod tym względem widocznie mniej aktywny, co najprawdopodobniej spowodowane było utrudnieniami i obawami, wynikającymi z rozwiązań przyjętych podczas pandemii Covid-19.

Stopniowa poprawa nastrojów kontra inflacja

Informacje uzyskane podczas analizy wskaźnika sentymentu netto (opartego na różnicy między nastrojami pozytywnymi a negatywnymi) wskazują na zauważalną poprawę nastawienia internautów od końcówki 2021 r. Warto dostrzec także ponadprzeciętny wzrost nastrojów z maja 2022 r. – analiza dyskusji aktywnych w tym czasie wykazała popularność wątków związanych z planowaniem letnich wyjazdów oraz co za tym idzie, tematu ubezpieczeń turystycznych.

Jednocześnie w lutym 2023 r. widoczny jest znaczny spadek nastrojów – w tym czasie szczególne zainteresowanie przykuwały wątki związane ze szczytem inflacji oraz wszechobecną drożyzną, co miało wpływ również na dyskurs dotyczący wyjazdów na tegoroczne zimowe ferie.

Rozszerzona analiza ośmiu podstawowych stanów emocjonalnych obecnych w dyskursie wskazuje na odwrócenie trendu nastrojów negatywnych w maju 2023 r., poprzedzone kilkoma miesiącami, w których widoczne było m.in. podwyższone oczekiwanie.

Wobec powyższych ustaleń można zaryzykować więc twierdzenie, że sezon urlopowy w ubiegłym roku przyniósł wyczekiwaną ulgę, biorąc pod uwagę np. rozluźnienie covidowych ograniczeń, spadek zainteresowania tematem pandemii oraz poprawę nastrojów wśród potencjalnych podróżnych.

Także w tym ujęciu w lutym 2023 r. widoczny jest ponowny wzrost emocji negatywnych, natomiast w następnych miesiącach sytuacja wraca do normy.

Jak kształtowała się dynamika zapytań w Google?

Dane dotyczące zapytań w wyszukiwarce Google w sprawie tematów związanych z ubezpieczeniami turystycznymi potwierdzają powyższe ustalenia – w tym kontekście okolice wakacji w 2021 r. wypadały zauważalnie słabiej niż analogiczny okres w 2022 r.

Dodatkowo zwyżkę zainteresowania, względem stycznia i lutego roku 2022, zaobserwowano w tych samych miesiącach 2023 r., w związku z czym wnioskować można, że mimo spadku koniunktury tegoroczne ferie zimowe przyczyniły się do wzrostu aktywności badanych zapytań w stopniu widocznie wyższym niż przed rokiem… Okoliczność ta trwała jednak do końca kwietnia, w czym można upatrywać przejawów zainteresowania tematem również w kontekście tegorocznej długiej majówki i przygotowań do wyjazdów w tym czasie.

Podsumowanie

Zainteresowanie ubezpieczeniami turystycznymi w ostatnich 12 miesiącach widocznie przewyższało wskazania z roku 2021. Okoliczność tę można uznać za dobry prognostyk przed nadchodzącym sezonem wakacyjnym.

W ciągu roku zauważalne są dwa główne okresy, gdy popularność badanego tematu wzrasta – oprócz wakacji są to zimowe ferie.

Mimo wszechobecnych dyskusji dotyczących inflacji i drożyzny, w styczniu i lutym bieżącego roku aktywność internautów w obrębie badanego obszaru była podwyższona, co przedłużyło się także na kwiecień, poprzedzający długą majówkę… Nie pozostaje więc nic innego, niż życzyć owocnych podróży i dobrego wypoczynku.

Michał Ryszka
szef działu analitycznego IBIMS