Insuramore: Ilu jest miliarderów ubezpieczeniowych?

0
350

W 2022 r. 638 grup ubezpieczeniowych pozyskało sumę składek bezpośrednich brutto przekraczającą 1 mld dolarów. 32 grupy spośród „miliarderów”, którymi zostały w ciągu roku, ma siedziby na rynkach szybkiego rozwoju. Globalnie 100 największych grup zebrało w 2022 r. 60,6% składki bezpośredniej brutto, a 500 grup – 90%.

W podziale na segmenty wśród ubezpieczycieli na życie znalazło się 304 takich miliarderów, wśród zdrowotnych 220, a wśród majątkowych 275. W tym ostatnim segmencie 158 grup ubezpieczeniowych przekroczyło 1 mld dol. składki z ubezpieczeń majątkowych dla firm, 153 z majątkowych dla osób prywatnych, 119 z ubezpieczeń komunikacyjnych i 48 z ubezpieczeń domów i mieszkań. Należy zauważyć, że niektóre grupy osiągnęły miliard w więcej niż jednej klasie ubezpieczeń – wynika z globalnych rankingów uaktualnionych przez Insuramore.  

32 spośród grup, które przekroczyły 1 mld dol. składki brutto, w 2021 r. uzyskało wynik poniżej progu.  

Specjalizująca się w ubezpieczeniach zdrowotnych UnitedHealth Group, największa na świecie grupa ubezpieczeniowa, w 2022 r. osiągnęła składkę bezpośrednią brutto o ok. 80% większą niż Allianz, grupa zajmująca pod tym względem drugie miejsce. Tymczasem te dwie grupy mają udział w globalnym rynku działalności ubezpieczeniowej powyżej 2%. Na globalnym rynku ubezpieczeniowym wartym 7 bln dol. pod względem składki bezpośredniej brutto, największych 20 grup odpowiadało w 2022 r. za 28,3%.

Większość grup ubezpieczeniowych uruchomionych w ostatnich latach, w tym te na pierwszej linii innowacji insurtechowych, ma jeszcze do przejścia długą drogę, zanim zostaną miliarderami. Wyjątkiem jest amerykańska grupa Oscar Health, która chociaż w połowie 2023 r. wciąż ponosiła straty, to jednak szybki wzrost wywindował ją na 200. pozycję w rankingu ogólnym za 2022 r. i na 54. w ubezpieczeniach na życie.

AC