Insurance Europe krytykuje włączenie ubezpieczeń na listę wysokiego ryzyka ustawy o AI

0
450

Rada Unii Europejskiej umieściła ubezpieczenia w wykazie obszarów użycia wysokiego ryzyka w swoim ogólnym podejściu do przyjętej 6 grudnia ustawy o sztucznej inteligencji (AI). – Europejscy ubezpieczyciele chcą wyrazić swoje rozczarowanie decyzją Rady – skomentował William Vidonja, head of conduct and business Insurance Europe.

– Za wyjątkiem ograniczonego przypadku użycia związanego z elementami bezpieczeństwa w infrastrukturze cyfrowej, ubezpieczenia są jedynym sektorem, który Rada umieściła w wykazie wysokiego ryzyka w załączniku III bez przeprowadzenia odpowiedniej analizy lub oceny skutków. Decyzja ta jest sprzeczna z celami unijnego programu lepszego stanowienia prawa i nie promuje kształtowania polityki UE w oparciu o dowody – stwierdził.

William Vidonja zaznaczył, że ubezpieczyciele już wykorzystują sztuczną inteligencję w celu poprawy obsługi klienta, zwiększenia wydajności, zapewnienia lepszego wglądu w potrzeby klientów oraz zwiększenia skuteczności w identyfikacji oszustw. Wszystko to w jego opinii jest objęte „solidnymi unijnymi ramami regulacyjnymi, zarówno pod względem zasad ostrożności, jak i zasad postępowania”.

– Ponadto uzupełniają je ramy krajowe i wymogi prawne UE w wielu różnych obszarach, takich jak prawa podstawowe i ochrona danych. I podlegają ścisłemu nadzorowi organów nadzorczych – zaznaczył William Vidonja. – Należało przeprowadzić ocenę skutków, aby stwierdzić, czy istniejące ramy regulacyjne i nadzorcze uwzględniają potencjalne ryzyko wynikające ze stosowania sztucznej inteligencji w ubezpieczeniach. Pozwoliłoby to uniknąć niespójności i powielania przepisów, które tylko utrudniałyby innowacje, nie przynosząc żadnych korzyści konsumentom – podsumował.

(AM, źródło: Insurance Europe