Prezes UOKiK o priorytetach instytucji

0
444

Ochrona konkurencji, wspieranie jej rozwoju z poszanowaniem zasad otwartości i dialogu w relacjach z uczestnikami rynku, łatwiejsze zgłoszenie podejrzenia praktyk ograniczających konkurencję dla anonimowych sygnalistów i w ramach programu łagodzenia kar – to główne priorytety prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o których przypomniał on z okazji Światowego Dnia Konkurencji.

– Ochrona konkurencji jest szczególnie istotna w obecnych, trudnych ekonomicznie czasach, które mogą stwarzać pokusę dla przedsiębiorców do zmów z konkurentami lub kontrahentami, a dla rynkowych potentatów do działań na niekorzyść mniejszych partnerów handlowych. Dlatego wdrażamy rozwiązania usprawniające realizację naszych zadań, aby zapobiegać tego typu praktykom i sprawnie eliminować je z rynku – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Skuteczniejsze pozyskiwanie informacji

Jednym z priorytetów jest skuteczniejsze pozyskiwanie informacji o niedozwolonych praktykach. Szczególnie w ramach programu dla anonimowych sygnalistów. Od 2020 r., czyli od czasu uruchomienia specjalnej platformy ułatwiającej poinformowanie UOKiK o niedozwolonych działaniach, Urząd otrzymał prawie 2,5 tys. sygnałów, z czego tylko w tym roku ponad tysiąc. UOKiK przypomina, że zastosowany system gwarantuje zgłaszającym pełną anonimowość, również wobec Urzędu.

– Sygnały, które otrzymujemy, są podstawą eliminacji nieuczciwych praktyk z rynku, za każdy z nich bardzo dziękujemy. Szczególnie cenne są sygnały pochodzące od obecnych lub byłych pracowników firm uczestniczących w nielegalnych ustaleniach. Zachęcamy do dzielenia się z nami tego typu informacjami, w tym anonimowo. Pomocne mogą być dokumenty, maile czy wiadomości potwierdzające nielegalne ustalenia pomiędzy podmiotami – wskazał Tomasz Chróstny.

Istotne jest również rozwijanie programu łagodzenia kar. Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menedżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę obniżenia, a niekiedy uniknięcia kary pieniężnej.

Strona poświęcona ochronie konkurencji

Usprawnieniu procesu pozyskiwania informacji przez UOKiK służyło ulepszenie strony internetowej. Dzięki temu osoby zainteresowane kontaktem z Urzędem łatwiej znajdą informacje, w jaki sposób poinformować o praktykach ograniczających konkurencję lub złożyć wniosek leniency. Dzięki prostemu opisowi niedozwolonych działań potencjalni sygnaliści mogą w łatwy sposób dowiedzieć się, czy posiadana przez nich wiedza może okazać się przydatna dla UOKiK.

Dialog z uczestnikami rynku

Urząd stawia również na dialog z przedsiębiorcami oraz reprezentującymi ich prawnikami. Niedawno w UOKiK gościli przedstawiciele kancelarii prawnych. Planowane są kolejne tego typu spotkania.

– W obecnej, tak nieprzewidywalnej zmianie realiów gospodarczych i warunków makroekonomicznych rola urzędów antymonopolowych jest szczególnie istotna. Nasze cele pozostają niezmienne i warto przypomnieć je przy okazji Światowego Dnia Konkurencji. Chronimy konkurencję, wspieramy jej rozwój, z poszanowaniem zasad otwartości i dialogu w relacjach z uczestnikami rynku podsumował Tomasz Chróstny.

(AM, źródło: UOKiK)