Insurance Europe: Przepisy dotyczące danych pojazdów potrzebne na już

0
355

10 przedstawicieli niezależnych dostawców usług motoryzacyjnych, w tym Insurance Europe, wezwało przewodniczącą Komisji Europejskiej i Kolegium Komisarzy do pilnego opracowania przepisów sektorowych dotyczących dostępu do danych pojazdów. Sygnatariusze apelu reprezentują 80% europejskiej gospodarki motoryzacyjnej, w tym dostawców oraz dystrybutorów części samochodowych, warsztaty i ich dostawców technologii, firmy świadczące usługi w zakresie mobilności, branżę ubezpieczeniową i konsumentów.

W wystąpieniu zwrócono uwagę, że większość nowoczesnych pojazdów jest podłączonych do sieci i oferuje ogromny potencjał bezpieczniejszej, inteligentniejszej i tańszej mobilności dla europejskich konsumentów i przedsiębiorstw. Jednak quasi-monopolowa kontrola danych pojazdów przez producentów utrudnia rozwój usług, które mogliby oferować niezależni usługodawcy. Zdaniem sygnatariuszy apelu ogranicza to innowacyjność i konkurencję w zakresie usług, ograniczając wybór konsumentów i przedsiębiorstw, powodując wzrost cen i osłabiając konkurencyjną pozycję Europy na świecie.

Autorzy wystąpienia podkreślają, że długo obiecywany plan KE dotyczący przepisów sektorowych odnoszących się do dostępu do danych, funkcji i zasobów w pojazdach jest bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Ustawa o danych nie odnosi się ani do quasi-monopolistycznej struktury rynku, ani do wymogów technicznych w przemyśle motoryzacyjnym, które mają na celu urzeczywistnienie sprawiedliwego dostępu do danych.

Działania są pilne ze względu na przełom regulacyjny, który nastąpi w lipcu po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, co może prowadzić do stopniowego zamykania jedynego niezależnego sposobu zdalnego dostępu do danych pojazdu (za pośrednictwem pokładowego portu diagnostycznego).

W ocenie sygnatariuszy apelu UE musi pilnie zapewnić równy dostęp do danych pochodzących z pojazdów wszystkim uczestnikom rynku poprzez wprowadzenie przepisów sektorowych, które chronią wybór konsumentów i zachęcają do prawdziwej konkurencji oraz inwestycji w transformację cyfrową. Ich zdaniem każdy dzień opóźnienia utrudnia europejskie innowacje, tworzenie miejsc pracy oraz bezpieczniejszą, inteligentniejszą, bardziej zrównoważoną i niedrogą mobilność, na którą zasługują europejscy obywatele i przedsiębiorstwa.

– Obecnie nie ma równych szans w zakresie dostępu do danych pojazdów, co tłumi konkurencję i innowacyjność. Komisja Europejska musi przestać ociągać się i pilnie przygotować odpowiednie regulacje. Umożliwi to ubezpieczycielom dostarczanie lepszych produktów i usług wspierających transformację klimatyczną i poprawiających bezpieczeństwo drogowe. Pomoże im także zrozumieć ryzyko związane z nowymi i przyszłymi formami mobilności, takimi jak jazda autonomiczna, i zarządzać nimi. Otwarcie dostępu do danych uniemożliwi kilku dużym firmom kontrolowanie danych i zamiast tego stworzy konkurencyjny rynek, który będzie dostarczał korzyści Europejczykom – oświadczył w imieniu europejskiego sektora ubezpieczeniowego Yann Arnaud, dyrektor ds. potrzeb klientów i innowacji MACIF.

(AM, źródło: Insurance Europe)