Insurance Europe: Strategia Inwestycji Detalicznych nie jest korzystna dla konsumentów

0
254

Ogólny wpływ wielu nowych wymagań zawartych w propozycjach Komisji Europejskiej dotyczących Strategii Inwestycji Detalicznych sprawi, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez konsumentów będzie znacznie dłuższe, bardziej skomplikowane i obarczone większymi obawami niż wcześniej – wyraziła obawę Insurance Europe.

W opublikowanym stanowisku organizacja zwróciła uwagę, że we właściwie zaprojektowanych ramach legislacyjnych ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne mają kluczowe znaczenie dla konsumentów, którzy z zaufaniem inwestują na rynkach kapitałowych, uzyskują dostęp do ochrony ubezpieczeniowej i przygotowują się na starość. Dlatego Insurance Europe zdecydowanie popiera cel Komisji Europejskiej w jej Strategii Inwestycji Detalicznych polegający na zwiększeniu zaufania konsumentów do usług finansowych i zachęcaniu ich do udziału w rynkach kapitałowych. Z zadowoleniem przyjmuje też zawarte we wnioskach KE wysiłki zmierzające do uczynienia ram legislacyjnych bardziej przyjaznymi dla technologii cyfrowych, usprawnienia informacji dla konsumentów i promowania edukacji finansowej.

Organizacja zwraca jednak uwagę, że w powyższym projekcie pojawiły się trzy nowe zakazy dotyczące prowizji za sprzedaż wyłącznie egzekucyjną, sprzedaż niereklamowaną i niezależne doradztwo. Ponadto proponowane są nowe nadmierne wymagania dotyczące wypłaty prowizji w ramach dodatkowego kryterium „najlepszego interesu” dla innej sprzedaży z poradami. Co więcej, w ocenie organizacji wprowadzenie wskaźników „wartości w stosunku do ceny” w zakresie kosztów i wydajności prawdopodobnie doprowadzi do ustalania cen. Zdaniem Insurance Europe środki te nie przyniosą lepszych wyników dla konsumentów, a wręcz będą sprzeczne z celami Strategii; znacznie ograniczą dostęp konsumentów do możliwości inwestycyjnych i prawdopodobnie zwiększą obecne luki emerytalne i ubezpieczeniowe.

Insurance Europe wyznaje pogląd, że konsumenci są najlepiej obsługiwani, gdy otrzymują proste i jasne informacje, mają łatwy dostęp do możliwości inwestycyjnych, ochrony ubezpieczeniowej i porady, kiedy jej potrzebują, oraz mogą wybrać produkty i usługi, które odpowiadają ich potrzebom i preferencjom. Tymczasem, jak twierdzi organizacja, propozycje Strategii Inwestycji Detalicznych nie spełniają tych kryteriów.

Więcej na temat Strategii w artykule na portalu GU.

(AM, źródło: Insurance Europe)