Insurance Europe: W pracach nad KID najważniejszy powinien być interes konsumentów ubezpieczeń

0
436

Insurance Europe ostro zareagowała na doniesienia medialne, według których Komisja Europejska wywarła presję na Europejskie Urzędy Nadzoru (ESA), aby do końca stycznia zaproponowały one rozwiązania techniczne w celu opracowania dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID) dla detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIPs) odpowiednie dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), biorąc pod uwagę koniec zwolnienia tych funduszy z zasad PRIIPs w grudniu 2021 r.

To frustrujące, że PRIIP są traktowane jakby miały zastosowanie tylko do zarządzających aktywami, podczas gdy 75% z nich to w rzeczywistości ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne – skomentował William Vidonja, head of conduct and business Insurance Europe. – Na przykład wszystkie propozycje techniczne, które zostały dotychczas wysunięte w celu zmiany PRIIPs KID, zostały opracowane z myślą o klientach kupujących fundusze inwestycyjne, a nie o konsumentach ubezpieczeniowych. To podejście jest błędne. Konsumentów kupujących ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne nie należy traktować jak klientów drugiej kategorii – dodał.

William Vidonja stwierdził, że „proponowane zmiany w PRIIPs KID nie zostały wystarczająco przetestowane i spowodowałyby, że KID byłby gorszy niż obecnie. Oznaczałoby to jeszcze większe zamieszanie dla konsumentów ubezpieczeniowych i dodatkowo podważyłoby ich zrozumienie kupowanych przez nich ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych”.

– Od czasu ich zastosowania w 2018 r. ramy regulacyjne PRIIPs przeszły już serię ośmiu dostosowań, w tym wytyczne, pytania i odpowiedzi oraz oświadczenia nadzorcze. Te zmiany nie rozwiązały problemów. Dlatego nie potrzebujemy innego „szybkiego rozwiązania”, które nie działa i tylko spowodowałoby jeszcze większe zdezorientowanie konsumentów ubezpieczeń. Ponadto nie wyobrażamy sobie, jak w tak krótkim czasie ESA i Komisja Europejska mogą opracować sensowne i dokładnie przetestowane rozwiązania techniczne, które byłyby możliwe do zastosowania w przypadku naszych produktów i które przyniosłyby korzyści konsumentom ubezpieczeniowym. Zamiast tego niedawno rozpoczęte badanie Komisji dotyczące rozpowszechniania i ujawniania informacji zapewniłoby solidną podstawę do ponownego przemyślenia podejścia do PRIIPs – oświadczył przedstawiciel Insurance Europe.

William Vidonja dodał, że jego organizacja z niecierpliwością oczekuje, że Komisja i europejskie urzędy nadzoru będą pracować nad rozwiązaniami, „które faktycznie przyniosą korzyści konsumentom ubezpieczeń i nadadzą im priorytety, a nie narzucone przez siebie terminy związane z innymi produktami”.

Sposób prac nad PRIIPs KID już od dawna budzi zastrzeżenia polskiego środowiska ubezpieczeniowego. Już niemal rok temu (13 stycznia 2020 r.) Polska Izba Ubezpieczeń przekazała europejskim nadzorcom (EBA, ESMA i EIOPA) odpowiedź na konsultacje publiczne dotyczące rozporządzenia delegowanego PRIIPs określającego sposób przygotowania dokumentu KID. „Jesteśmy mocno zaniepokojeni tym, co znalazło się w dokumencie konsultacyjnym. Zmiany KID nikomu nie służą. Po analizie dokumentu wydaje się, że nadzorcy europejscy wręcz chcą, aby klienci jeszcze mniej rozumieli. Stanowisko PIU w konsultacjach publicznych PRIIPs jest jednoznaczne – tak nie można wprowadzać zmian” – pisali wówczas na blogu PIU Piotr Wrzesiński i Iwona Szczęsna, eksperci Izby.

Więcej:

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Insurance Europe, gu.com.pl)