Insurance Europe wezwało Komisję Europejską do wdrożenia porozumienia ws. Solvency II

0
702

Insurance Europe zwróciło się z apelem do Komisji Europejskiej, w którym podkreśliło, jak ważne jest, aby negocjacje techniczne dotyczące unijnego przeglądu Solvency II pozostały zgodne z porozumieniem politycznym i celami Unii Europejskiej w zakresie zmiany klimatu, finansowania transformacji ekologicznej i cyfrowej, unii rynków kapitałowych i zwiększania konkurencyjności.

Organizacja ostrzegła, że jeśli negocjacje techniczne na poziomie 2 – które określają szczegóły dotyczące sposobu wdrożenia systemu ostrożnościowego – odbiegną od celów tego porozumienia, podważy to zdolność branży do wnoszenia wkładu w szersze cele polityki UE.

Apel został wysłany do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa oraz komisarki do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Mairead McGuinness tuż przed pierwszą serią rozmów technicznych komisji ds. Bankowości, Płatności i Ubezpieczeń, które odbędą się 15 maja. Insurance Europe jest zaniepokojona, ponieważ szczegóły te odegrają kluczową rolę w określeniu wpływu i korzyści przeglądu.

W ocenie europejskich ubezpieczycieli nie należy wycofywać się z porozumienia osiągniętego pomiędzy Parlamentem UE a Radą w sprawie ograniczenia wpływu zmian korekty na ryzyko – kluczowego elementu korekty z tytułu zmienności, która chroni zakłady przed niepotrzebną zmiennością ze strony finansów. Bardzo ważne jest prawidłowe przeprowadzenie tej i innych kluczowych kalibracji, takich jak te związane z ekstrapolacją stóp procentowych wolnych od ryzyka i marży ryzyka.

Insurance Europe wezwało również KE, aby zapewniła, że wykorzysta negocjacje do wywiązania się z obietnic dotyczących zmniejszenia obciążeń sprawozdawczych wstrzymujących innowacje i inwestycje o 25%.

(AM, źródło: Insurance Europe)