Inter Polska oferuje nową odsłonę ubezpieczenia Inter Medyk Life

0
768

Inter Polska wprowadziło nową wersję indywidualnego ubezpieczenia na życie Inter Medyk Life dla branży medycznej. Zakres ochrony w polisie łączącej w sobie funkcjonalności ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia z tytułu czasowej i trwałej niezdolności do pracy jest dostosowany do potrzeb osób wykonujących zawód medyczny i pracowników służby zdrowia.

– Każdy jest narażony na ryzyko niezdolności do pracy z powodu urazu lub choroby. Pracownicy służby zdrowia to branża, która od lat zajmuje 3. miejsce pod względem liczby wypadków przy pracy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących wypadków przy pracy, w okresie styczeń–wrzesień 2019 w sektorze „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” wypadek miało 5735 osób, a średni czas przebywania na zwolnieniu lekarskim wyniósł w tym okresie ponad 24 dni. Jako ubezpieczyciel w szczególności właśnie sektora medycznego mamy świadomość, że grupa ta narażona jest na liczne wypadki. Znamy specyfikę pracy i wiemy, że wykonując zawód medyczny i pracując w służbie zdrowia, jesteśmy wystawieni m.in. na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, promieniowaniem laserowym, ultradźwiękami, istnieje też ryzyko zakażenia wirusem HIV czy WZW oraz niestety też coraz częstszej agresji ze strony pacjenta. Staramy się więc oferować polisy, które kompleksowo odpowiadają na bieżące potrzeby. Stąd nowa odsłona naszej polisy Inter Medyk Life, z dodatkowym ryzykiem na wypadek czasowej i trwałej niezdolności do pracy dla osób wykonujących zawód medyczny i pracowników służby zdrowia – mówi Anna Antonowicz, dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie Inter-Życie Polska.

Inter Medyk Life to indywidualne ubezpieczenie na życie stworzone we współpracy ze środowiskiem medycznym. W nowej wersji polisy dokonano m.in. rozszerzenia zakresu ochrony o świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy oraz skrócenia listy sportów ekstremalnych wykluczonych z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Umowa oferuje specjalnie dobrany pakiet ryzyk medycznych, wypłatę świadczeń w związku z m.in. uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, rozpoznaniem poważnej choroby, pobytem w szpitalu czy operacją. Zapewnia też możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych na czas czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, skutkującej utratą dochodu w wyniku choroby lub wypadku, w wysokości do 18 tys. zł miesięcznie. Świadczenie dziennie wypłacane jest od pierwszego dnia niezdolności do pracy, maksymalnie przez okres 365 dni.

Polisa zapewnia też bezpieczeństwo finansowe najbliższym ubezpieczonego, którzy otrzymają świadczenie w przypadku jego śmierci w wysokości nawet 1 mln zł. Polisa umożliwia też objęcie ochroną małżonka, partnera życiowego i pełnoletnich dzieci.

Inter Medyk Life zapewnia też możliwość rozszerzenia ochrony w zakresie ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, dentysty, lekarza weterynarii, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, ratownika medycznego i innych profesji medycznych, a także osób pracujących w służbie zdrowia. Ochroną objęte są specyficzne warunki pracy medyka i to, co może się przydarzyć w związku z nią: trwałe uszkodzenie wzroku przez promieniowanie laserowe lub uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki, poważne zachorowania związane z zarażeniem się wirusem HIV czy zapaleniem wątroby wirusem typu C, przewlekłe zatrucia lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi, „wtórny zespół stresu pourazowego” i trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta, a także urazy kręgosłupa będące następstwem wykonywanej pracy.

Z polisy wypłacane są też świadczenia pieniężne w przypadku poważnego zachorowania, takiego jak m.in. nowotwór, zawał serca czy udar mózgu. Katalog obejmuje 47 jednostek chorobowych i 539 różnych operacji chirurgicznych.

Inter Medyk Life zapewnia też dodatkowy pakiet wsparcia w przypadku problemów zdrowotnych. Assistance obejmuje m.in. pomoc domową po hospitalizacji, transport medyczny, sprzęt rehabilitacyjny, pomoc medyczną za granicą, dostawę leków, organizację procesu rehabilitacji, opiekę nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, pomoc psychologa, wizyty lekarza i pielęgniarek, osobistego asystenta dla rodziny, pobyt opiekuna czy organizację prywatnych lekcji. Pakiet jest skierowany do wszystkich osób zatrudnionych w branży medycznej, które w dniu zawarcia umowy miały ukończone 18 lat i nie ukończyły 69. roku życia. Aby przystąpić do ubezpieczenia, wystarczy wypełnić wniosek oraz skróconą ankietę medyczną.

(AM, źródło: Inter Polska)