InterRisk rozpoczął akcję szkolną

0
570

InterRisk wystartował z kolejną akcją ubezpieczeniową skierowaną do rodziców, opiekunów dzieci oraz szkół. Tym razem motywem przewodnim przedsięwzięcia jest ubezpieczenie najmłodszego pokolenia Polaków. Rodzice wciąż nie mają dostatecznej wiedzy i chętnie korzystają z podpowiedzi typu, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze polisy dla dziecka i jakie opcje dodatkowe warto rozważyć.

InterRisk zaprojektował program ubezpieczeń skierowany do szkół i opiekunów dzieci, w którym na plan pierwszy wysuwa się kompleksowy zestaw rozwiązań, obejmujący różne rodzaje ryzyka.

– Przede wszystkim zadbaliśmy o to, aby EDU Plus zapewniało dzieciom kompleksową ochronę w ciągu całego roku szkolnego. Nasze ubezpieczenie chroni w przypadku choroby, ale również zapewnia finansową ochronę, jeśli dziecku przydarzy się wypadek. Co istotne,  ochrona działa nie tylko w szkole, ale także na placu zabaw, w ośrodku sportowym, na przystanku autobusowym – słowem wszędzie tam, gdzie dziecko będzie przebywać.   Uwzględniliśmy wiele ryzyk związanych z niespodziewanymi sytuacjami w życiu – mówi Katarzyna Rudzka, dyrektorka Departamentu Ubezpieczeń Osobowych InterRisk.

Stop przemocy w sieci

EDU Plus pozwala uzbroić się w narzędzia do walki z przemocą słowną w internecie. Dzięki opcji Hejt Stop rodzice mogą uzyskać wsparcie w przypadku włamania na prywatne konto dziecka. Pomoc psychologiczna i prawna jest świadczona przez dyplomowanych psychologów i doświadczonych prawników, a usługi z zakresu pomocy prawnej są nielimitowane. Ubezpieczenie można rozszerzyć o dowolnie wybrane opcje dodatkowe.

– Wybór pakietów jest naprawę szeroki. Co istotne, wypłaty świadczeń z opcji głównej i opcji dodatkowych sumują się, co daje większe bezpieczeństwo i ochronę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczeniową – dodaje Katarzyna Rudzka.

Zabezpieczenie przed kleszczami

Propozycja ubezpieczeniowa InterRisk dla szkół i rodziców uwzględnia ochronę w przypadku ugryzienia przez kleszcza. W Pakiecie Kleszcz rodzice mają zagwarantowane pokrycie kosztów badań diagnostycznych, antybiotykoterapii, usunięcia kleszcza oraz wypłatę świadczenia za rozpoznanie boreliozy. Ponadto EDU Plus daje możliwość uzyskania drugiej opinii lekarskiej rekomendowanej placówki medycznej w sytuacji zachorowania na poważną chorobę w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Konsultacje na żądanie

EDU Plus zawiera też szereg innych rozwiązań, takich jak TeleMedycyna, pozwalająca szybko i wygodne skonsultować problem zdrowotny z lekarzem internistą, pediatrą, ginekologiem, urologiem i psychologiem. Inne interesujące opcje to wsparcie finansowe dla rodzica lub opiekuna prawnego w akcji poszukiwawczej zaginionego dziecka czy zwrot kosztów uszkodzonej pompy insulinowej lub aparatu ortodontycznego na terenie szkoły w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

(AM, źródło: InterRisk)