InterRisk wdrożył platformę antyfraudową UFG

0
563

InterRisk jako pierwszy na rynku wdrożył we wrześniu Zintegrowaną Platformę Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej UFG. Nowe narzędzie ma podnieść efektywność ubezpieczyciela w zakresie identyfikacji przestępstw oraz ścigania sprawców i ich karania.

InterRisk pobiera scoring z platformy Funduszu, jednak podstawą automatycznej detekcji są wewnętrzne algorytmy ubezpieczyciela wspierane algorytmami wdrożonymi przez UFG. Zakład spodziewa się, że połączenie obu rozwiązań umożliwi mu przyspieszenie procesu weryfikacji szkód oraz podniesienie poziomu wykrywalności szkód z ryzykiem fraudowym już na etapie zgłoszenia, szkody i po zawarciu polisy.

– Mamy świadomość, jak istotne jest przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym. Jako pierwsi na rynku wdrożyliśmy platformę, która pozwoli już od pierwszych etapów procesu likwidacji szkód weryfikować potencjalne zagrożenia. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń, ale również klientów – mówi Piotr Narloch, prezes zarządu InterRisk.

Zintegrowana Platforma Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej UFG wystartowała 4 lutego ubiegłego roku. Mogą z niej korzystać bezpłatnie członkowie Funduszu. UFG, wykorzystując zaawansowane techniki analityczne (m.in. modele predykcyjne i narzędzia typu data mining), typować będzie podejrzane roszczenia i wypłaty oraz sieci powiązań przestępczych dotykające jednocześnie wielu  firm ubezpieczeniowych. Wszystko to na podstawie analizy danych ubezpieczycieli znajdujących się w prowadzonej przez UFG ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych oraz wypłaconych z tego tytułu odszkodowań – wzbogaconych o dane z rejestrów zewnętrznych.

Istotnym elementem platformy UFG jest ponadto baza wiedzy o schematach i przypadkach przestępczych. Na stronie Funduszu udostępniono informacje dla kierowców wskazujące m.in., co robić, aby nie paść ofiarą oszustwa. Opisano najczęstsze przypadki działań przestępców np. „polowanie na sprawcę”, czyli świadome doprowadzenie przez oszusta do kolizji tak, żeby zostać uznanym za ofiarę zdarzenia. Inne to np. wykorzystanie polisy zbywcy auta do wyłudzenia odszkodowania, wymuszenie uznania winy, zgłaszanie fikcyjnych szkód osobowych, oferowanie pośrednictwa w zgłaszaniu szkód ubezpieczycielom czy też nielegalne użycie danych osobowych.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl