InterRisk z modelem wewnętrznym

0
1134

InterRisk otrzymał zgodę Kolegium Nadzorów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, na stosowanie częściowego modelu wewnętrznego do wyliczania wymogu kapitałowego w obszarze ryzyka ubezpieczeniowego. Nowe rozwiązanie umożliwia nowoczesne zarządzanie wypłacalnością i przekłada się na zwiększenie stabilności finansowej spółki. InterRisk stał się tym samym drugim ubezpieczycielem w Polsce stosującym model wewnętrzny.

Towarzystwo podkreśla, że stosowanie modelu wewnętrznego przekłada się na wzrost poziomu bezpieczeństwa klientów oraz wzmacnia jego pozycję jako solidnego partnera w biznesie. Wdrożenie tego rozwiązania, którego charakterystyczną cechą (a jednocześnie atutem) jest możliwość adekwatnego oszacowania ryzyka oferowanych produktów ubezpieczeniowych, było jednym ze strategicznych przedsięwzięć InterRisk w ostatnich latach.

– Jesteśmy dumni i niezmiernie cieszymy się, że wypracowany przez nasz zespół model wewnętrzny uzyskał przychylną ocenę Komisji Nadzoru Finansowego. Uzyskanie zgody na jego stosowanie oznacza zrealizowanie jednego z kluczowych celów strategii biznesowej spółki. Ponadto dla naszych klientów i partnerów stanowi potwierdzenie wiarygodności InterRisk jako ubezpieczyciela o solidnej bazie kapitałowej – mówi Włodzimierz Wasiak, członek zarządu InterRisk odpowiedzialny za pion finansowy i zarządzanie ryzykiem.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Model wewnętrzny jest złożonym narzędziem analitycznym prognozującym rozwój portfela ubezpieczeń według różnych scenariuszy i prawdopodobieństw. Parametry kalibrowane są w oparciu o charakterystyki poszczególnych produktów oraz dane historyczne. W systemie zarządzania model wewnętrzny stanowi istotne narzędzie monitorowania rozwoju biznesu. Rozszerza możliwości predykcyjne w zakresie planowania finansowego oraz analizy scenariuszowej, jak również jest efektywnym instrumentem badającym adekwatność przyjętego programu reasekuracyjnego.

Ze względu na złożoność procesu, jednym z kluczowych elementów przedsięwzięcia była automatyzacja procesów związanych z przetwarzaniem danych oraz implementacja dodatkowych kontroli w tym obszarze.

– Wdrożenie modelu wewnętrznego wymagało zastosowania nowoczesnych narzędzi oraz innowacyjnego podejścia. Dzięki wypracowanym procesom, stanowi on dodatkowe, kompleksowe źródło informacji dla zarządu i kadry menedżerskiej – stwierdza Mateusz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem InterRisk.

– Uzyskanie możliwości stosowania modelu wewnętrznego jest istotnym osiągnięciem. Najważniejsze jest to, że będzie determinowało w przyszłości zarządzanie ryzykiem oraz środkami towarzystwa w jeszcze lepszy, kompleksowy i dostosowany do naszej specyfiki sposób – podsumowuje Piotr Narloch, prezes zarządu InterRisk.

ERGO Hestia przetarła szlak

InterRisk jest drugim ubezpieczycielem w Polsce, który otrzymał zgodę na stosowanie modelu wewnętrznego. Pionierem w tym obszarze była sopocka ERGO Hestia, która niemal dwa lata temu otrzymała zgodę KNF na stosowanie od 31 grudnia 2021 roku pełnego modelu wewnętrznego do kalkulacji zapotrzebowania kapitałowego w reżimie Solvency II. Zgoda na stosowanie modelu wewnętrznego w InterRisk oznacza, że już w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej za 2023 rok wszystkie informacje dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego będą oparte o jego wyniki.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl