Izby Rolnicze apelują o odpowiednią pulę dopłat do ubezpieczeń upraw

0
382

Krajowa Rada Izb Rolniczych nie zgłosiła uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r. Organizacja zaapelowała jednak, aby kwota dotacji na dopłaty do składek pozwoliła zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych rolników.

Samorząd rolniczy wyjaśnił, że brak uwag z jego strony jest efektem tego, że projektowane rozporządzenie ustala pułap dopłat do składek na najwyższym dopuszczonym w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich poziomie 65%.

„Niezależnie od powyższego, należy zaznaczyć, że środki przeznaczone na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. wyczerpały się już na początku kampanii ubezpieczeniowej i rolnicy nie mogli wykonać obowiązku ubezpieczenia 50% upraw z należną dopłatą. Spowodowało to zwiększenie kosztów ubezpieczenia, a wielu rolników zniechęciło do ubezpieczania upraw. Dlatego wnosimy o zwiększenie środków na ubezpieczenia. Pomimo trudnej sytuacji w kraju, należy zabezpieczyć w budżecie państwa pulę środków wystarczającą na zapewnienie dopłat dla wszystkich zainteresowanych rolników, aby przepisy prawa nie pozostały jedynie martwymi zapisami. Takie sytuacje w znaczący sposób obniżają zaufanie rolników do instytucji państwa, które nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań” – napisano w stanowisku KRIR.

Więcej na temat rozporządzenia:

(AM, źródło: KRIR)