Jak dobrze ubezpieczyć produkcję rolną?

0
1274

Działalność w zakresie produkcji rolnej wymaga znaczącej ochrony ubezpieczeniowej ze względu na jej charakter oraz fakt, że odbywa się ona pod gołym niebem. Przed nami wiosenne prace agrotechniczne dotyczące nawożenia oraz zabiegów ochrony roślin, a w przypadku upraw wiosennych wysiewu lub wysadzenia.

Ubezpieczenie upraw jest niezbędnym elementem zabezpieczenia produkcji w czasach kryzysu. Ma ono na celu chronić zysk z produkcji rolnej, a jednocześnie nie powodować straty w kosztach tej produkcji, która obciążona jest dużymi nakładami. W obecnych czasach, gdy ceny produktów rolnych są niskie, a opłacalność produkcji jest na minimalnym poziomie, duże znaczenie ma ubezpieczenie o szerokim zakresie ochrony. W dzisiejszej dobie ubezpieczenia gwarantują rolnikowi bezpieczeństwo w funkcjonowaniu gospodarstwa.

Właściwym rozwiązaniem jest skorzystanie z dotowanych ubezpieczeń upraw, gdzie rolnik ponosi jedynie 35% kosztu ubezpieczenia.

Ochrona upraw przy stałej wartości ceny uprawy jest jednym z elementów kompleksowego myślenia o ubezpieczeniu. Objęcie upraw ochroną w szerokim zakresie zabezpiecza również zysk rolnika. Stała cena jednostkowa uprawy w przypadku straty w plonie głównym jest bardzo istotna, bo pozwala na uzyskanie odszkodowania uwzględniającego te wszystkie koszty produkcji, które zakładał na etapie jej rozpoczynania, i gwarantuje rolnikowi, że nie będzie miał straty.  

Jeśli cena uprawy zmienia się w trakcie roku, to cała kalkulacja kosztów związanych z produkcją w stosunku do potencjalnej ceny płodu może powodować niską opłacalność lub nieopłacalność tej produkcji. Stała cena stanowi podstawę ustalenia odszkodowania, które gwarantuje rekompensatę faktycznie poniesionej straty. Cena ustalana jest na dzień zawarcia umowy, czyli najczęściej jest to dzień rozpoczęcia produkcji rolnej.

Zakres takiej ochrony proponujemy w produkcie Bezpieczne Uprawy

Niezbędne do prowadzenia produkcji są maszyny i urządzenia, a także ich ubezpieczenie w takim zakresie, by zagwarantować, że w przypadku zdarzeń losowych, w tym awarii, będzie można je szybko naprawić bez angażowania własnych środków, co pozwoli na kontynuację procesu uprawy bez zakłóceń. Oprócz powszechnie oferowanego ubezpieczenia od szkód dotyczących przedostania się do sprzętu rolniczego ciała obcego AGRO TUW, wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, proponuje ochronę od awarii o szerszym zakresie, w skład którego wchodzą uszkodzenia pochodzenia optycznego, elektrycznego, elektronicznego, mechanicznego, hydraulicznego lub pneumatycznego, a także spowodowane błędem projektowym, wadą produkcyjną (wykonania, montażu), wadą materiału.

Powyższą ochronę maszyn i urządzeń rolnych proponujemy w produkcie Agrocasco w wariancie pełnym.

Ochrona na kolejnym etapie produkcji rolnej powinna dotyczyć transportu zebranych z pola płodów rolnych. W przypadku transportu różnego rodzaju zdarzenia, w tym wypadki środków transportu związane z wypadkami drogowymi, czy rodzajem terenu, po którym są te plony transportowane, np. rowy, nierówności terenu, mogą doprowadzić do przewrócenia środka transportu i spowodowania szkody nie tylko w nim, ale też w przewożonych płodach.

Transport plonów możemy ubezpieczyć w ubezpieczeniu maszyn jak również w ubezpieczeniu upraw. Ten zakres znajdziemy w ubezpieczeniu Agrocasco w wariancie pełnym, jak również w produkcie Bezpieczne Uprawy z rozszerzeniem o ryzyka dodatkowe.

Ważne jest też zabezpieczenie płodów rolnych zebranych z pola podczas ich składowania aż do momentu ich sprzedania, a tym samym zakończenia produkcji. Najlepszą metodą ochrony tych ziemiopłodów jest ich ubezpieczenie w ramach ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych. W związku z tym, że rolnicy często decydują się na przechowywanie dłużej niż dotychczas tych płodów w oczekiwaniu na godną cenę, warto ziemiopłody ubezpieczyć nie tylko od zdarzeń pogodowych, ale też od wszystkich ryzyk. Zakres takiej ochrony oferowany jest w produkcie Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych.

AGRO Ubezpieczenia oferują ochronę w szerokim zakresie, który pozwala na realizację wszystkich wymienionych wcześniej potrzeb rolnika wynikających z dbałości o swoje plony.  

Tomasz Kieroński
dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych
AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych