Jak podejść do sukcesji przedsiębiorstwa od strony finansowej

0
416

Podejście do sukcesji przedsiębiorstwa od strony finansowej wymaga starannego planowania i analizy. Anna Remża, dyrektorka agencji ubezpieczeniowej i członkini Polskiego Stowarzyszenia Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych, zwraca uwagę na kilka kluczowych czynników.

Zdaniem ekspertki, jednym z najważniejszych czynników jest ocena wartości przedsiębiorstwa, uwzględniająca aktywa, zadłużenie, bieżące zobowiązania, dochody i przyszłe potencjalne zyski. Ustalenie wartości przedsiębiorstwa pozwoli określić jego cenę i strategię sukcesji. Inne istotne elementy to

  • zabezpieczenie finansowe, konieczne, aby móc sfinansować proces sukcesji i zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwa w trakcie realizowania wybranej strategii,
  • strategia sukcesji, którą najlepiej opracować przy współpracy z prawnikiem specjalizującym się w tym obszarze,
  • planowanie podatkowe.

– Dobra strategia sukcesji, która będzie uwzględniała powyższe aspekty, pozwoli na zachowanie ciągłości i stabilności firmy po jej przejęciu. Odpowiednie przygotowanie sukcesorów do przejęcia roli zarządzającego firmą może wymagać dodatkowych nakładów finansowych na szkolenia, mentoring i wdrożenie – uważa Anna Remża.

W ocenie ekspertki sukcesję firmy może ułatwić zawarcie ubezpieczenia na życie przedsiębiorcy. Zwłaszcza jeśli firma jest własnością jednoosobową lub rodzinną.

– Środki uzyskane z wypłaty świadczenia z polisy w przypadku śmierci jej posiadacza pozwolą pokryć koszty procesu sukcesji, takie ja: spłata bieżących i natychmiastowo wymagalnych zobowiązań, spłata kredytów, zapewnienie środków na płynność finansową w trakcie procesu przejmowania przedsiębiorstwa przez sukcesorów, minimalizowanie ryzyka utraty klientów i kontraktów, opłata zobowiązań podatkowych, koszty przeszkolenia i wdrożenia nowych właścicieli, pokrycie wynagrodzenia zarządcy sukcesyjnego, bieżące finansowanie firmy w okresie przejściowym – wylicza Anna Remża.

Dodaje, że jeśli według strategii firma ma zostać sprzedana na zewnątrz, to środki z polisy na życie przedsiębiorcy pozwolą przetrwać czas potrzebny na znalezienie odpowiedniego nowego nabywcy i nie sprzedawać jej pod presją czasu, nieadekwatnie do wartości firmy.

Więcej na temat sukcesji:

https://gu.com.pl/sukcesja-z-fundacja-rodzinna-czy-bez-fundacji/

https://gu.com.pl/sukcesja-i-zapis-windykacyjny/

https://gu.com.pl/sukcesja-czy-warto-wyspecjalizowac-sie-w-tym-obszarze/

(AM, źródło: Vamos Media)