Jak precyzyjnie i szybko oszacować rozmiar szkód

0
493

Jak zaoszczędzić czas przy szacowaniu strat w uprawach rolnych? Czy ich precyzyjna kalkulacja może być prosta? Jak skutecznie ocenić wpływ pogody i innych czynników zewnętrznych na zaistnienie szkody? Kilka słów o nowych możliwościach, jakie przynosi teledetekcja.

Jeszcze pięć lat temu szacowanie uszkodzeń upraw rolnych tradycyjnymi metodami kojarzyło się ze żmudną i czasochłonną pracą. Dziś z pomocą przychodzą nam nowoczesne technologie lotnicze. Każdy uznaje zdjęcia z lotu ptaka za obiektywne źródło informacji – zarówno rolnicy, jak i rzeczoznawcy reprezentujący ubezpieczycieli. Niemniej… problematyczny wydaje się sam proces przetwarzania danych z obrazu na realne liczby.

Badania naukowe w służbie rolnikom

Rozwiązanie tego problemu przyniosła oparta na uczeniu maszynowym metodologia pozwalająca wykonać ilościowe pomiary uszkodzeń, z nieosiągalną do tej pory precyzją. Każdy rolnik i rzeczoznawca może skorzystać z tej metodologii dzięki portalowi agro.ongeo.pl.

Bazując na OnGeo Agro szacowaniu szkody, można poświęcić nawet dziesięć razy mniej czasu niż przy tradycyjnych metodach. Cały proces można przeprowadzić zza biurka. Czas jego realizacji wynosi średnio dwa tygodnie – niezależnie od liczby działek i wielkości areału wyznaczonego terenu.

Co najważniejsze: użytkownicy portalu nie muszą posiadać specjalistycznej wiedzy i wykonywać zaawansowanych obliczeń, by dysponować najdokładniejszymi na rynku szacunkami szkody.

Obiektywne, precyzyjne i niepodważalne wyliczenia są nie tylko gwarancją uczciwości i rzetelności stron, ale także pomagają zapobiegać sporom. Nowoczesne technologie pozwalają ich uniknąć, optymalizując tym samym koszty prowadzenia działalności i zapewniając spokojną i bezproblemową obsługę.

Nowe technologie na wyciągnięcie ręki

Proces zamawiania usługi jest wyjątkowo prosty. Wystarczy założyć konto internetowe na portalu OnGeo Agro (agro.ongeo.pl), a następnie wskazać działkę/działki, na której znajduje się uprawa. Co dokładniejsi mogą wrysować powierzchnię uprawy i wykluczyć powierzchnie niezagospodarowane rolniczo, np. rowy, oczka wodne.

Określona w systemie powierzchnia może zostać jednym kliknięciem zlecona do monitoringu lotniczego, a następnie…

Antoni Łabaj

…zgłoszenie trafia do systemu planowania lotów i natychmiast po wystąpieniu warunków do wykonywania lotów dokonywane są zobrazowania powierzchni przy użyciu ultralekkiego statku powietrznego wyposażonego w specjalne urządzenie multisensoryczne pozwalające z dużą precyzją wykonać pomiar stanu uprawy.

Użytkownicy serwisu mogą także zdecydować się na dostarczenie własnych zdjęć, np. wykonanych dronem.

W następnym kroku dane trafiają na linię przetwarzania numerycznego, gdzie, przy użyciu technik opartych na uczeniu maszynowym są wykonywane ilościowe pomiary uszkodzeń. Wynik pomiaru staje się podstawą oszacowania szkody w formie graficznej oraz zestawień liczbowych.

Dla powierzchni uprawy generowany jest raport uszkodzenia uprawy, określający oprócz wyliczenia wielkości straty również parametry stałe charakteryzujące potencjał produkcyjny pola oraz meteogram potencjału warunków klimatycznych powodujących zniszczenie uprawy.

Precyzja pomiaru uszkodzonej powierzchni

– Usługi fotolotniczego szacowania uszkodzeń dają wysoką wydajność szczególnie w przypadku licznego wystąpienia szkód – podkreśla Antoni Łabaj, właściciel marki OnGeo. – Dzięki teledetekcji można w bardzo wysokich rozdzielczościach precyzyjnie odróżnić powierzchnię pokrytą roślinnością od powierzchni uszkodzonej, niegwarantującej uzyskania odpowiedniego plonu.

W wielu przypadkach część uszkodzeń wynika wprost z wystąpienia stałych czynników ryzyka, takich jak teren podmokły, teren narażony na erozję lub też silnie przepuszczalny. Obserwacje pozwalają wnioskować o wieloczynnikowych przyczynach uszkodzeń, co umożliwia podjęcie odpowiednich zabiegów prewencyjnych.

Baza danych OnGeo to w tej chwili największa zharmonizowana baza danych przestrzennych w Polsce dostępna online, pozwalająca na realizację licznych celów gospodarczych, takich jak określenie potencjału inwestycyjnego i produkcyjnego terenu czy też określanie poziomu ryzyka ubezpieczeniowego nieruchomości.

Ile to kosztuje?

Korzystanie z nowoczesnych technologii nie musi być drogie. Koszty jednostkowe wykonania usługi są relatywnie niskie w przeliczeniu na 1 ha powierzchni (dla 2 ha to 115 zł/ha, przy 100 ha zaledwie 20 zł/ha).

Ostateczna cena jest zależna od kosztów stałych i kosztów zmiennych. Na stronie dostępny jest kalkulator kosztów.