Jak skrócić ścieżkę zakupową do 60 sekund?

0
798

Wprowadzenie nowej marki na rynek i skrócenie ścieżki zakupowej do 60 sekund to największe wyzwanie dla zakładów ubezpieczeniowych. Jak prawidłowo wdrożyć sprzedaż polis komunikacyjnych w modelu direct?

BrokerUFG to produkt, dzięki któremu można szybko i sprawnie uruchomić komunikację pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG).

System do obsługi UFG wykorzystaliśmy do uruchomienia krótkiej ścieżki zakupowej dla nowej na polskim rynku marki, która w 2021 r. została nagrodzona za zbudowanie w pełni cyfrowej firmy ubezpieczeniowej.

Krótki proces zakupowy jest obecnie najbardziej pożądaną potrzebą na rynku ubezpieczeniowym. Zależało nam na tym, aby pełna oferta ubezpieczenia komunikacyjnego była przygotowana tylko na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu i daty urodzenia właściciela.

Dzięki temu klient w szybki i prosty sposób dowiaduje się, jak wygląda oferta ubezpieczyciela. Nie musi podawać innych danych, ponieważ automatycznie uzupełnia je nasze autorskie narzędzie – BrokerUFG.

W studium przypadku dzielimy się szczegółami wdrożonego rozwiązania oraz efektami, które udało się osiągnąć, wprowadzając lidera europejskiego rynku ubezpieczeniowego na polski rynek.

Klient

Nasz klient jest częścią międzynarodowego koncernu, który jest najwyżej ocenianą firmą według indeksu ATX, czyli indeksu największych spółek na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. To lider ubezpieczeniowy w Europie Centralnej i Europie Środkowo-Wschodniej, który obejmuje kilkadziesiąt spółek w różnych krajach.

W 2021 r. został nagrodzony za zbudowanie w pełni cyfrowej firmy ubezpieczeniowej oraz za ambitny zakres i wyjątkowe tempo projektu. Nasz klient jako pierwszy na rynku oferuje rozwiązanie BrokerUFG w kanale bezpośrednim.

Adam Smółkowski

Wyzwanie

Dla klienta kluczowy był czas wdrożenia – nowa marka chciała zintegrować się możliwie szybko z UFG, bo od tego zależało, kiedy będzie mogła zacząć sprzedawać ubezpieczenia na polskim rynku.

Ubezpieczycielowi zależało na uproszczeniu procesu sprzedaży tak, aby pełna oferta ubezpieczenia komunikacyjnego była weryfikowana tylko na podstawie daty urodzenia posiadacza pojazdu i numeru rejestracyjnego. Dzięki temu klient błyskawicznie uzyskuje kompleksową ofertę ubezpieczeniową dostosowaną do jego potrzeb i wymagań.

Nasze rozwiązanie musiało spełniać następujące oczekiwania zakładu ubezpieczeń:

  • zautomatyzowanie procesu ofertowania w kanale online,
  • zdecydowane skrócenie ścieżki zakupowej klienta końcowego,
  • zmniejszenie czasu potrzebnego na obsługę zapytań,
  • wykorzystanie do całego procesu sprzedaży wyłącznie parametrów klienta takich jak numer rejestracyjny pojazdu i data urodzenia jego posiadacza.

Rozwiązanie

Aby zrealizować założone cele, skorzystaliśmy ze swojego autorskiego rozwiązania BrokerUFG, które umożliwiło zgromadzenie szczegółowych danych dotyczących pojazdu i posiadacza tylko na podstawie numeru rejestracyjnego.

BrokerUFG, czyli system do obsługi UFG to unikalny na polskim rynku produkt, który pełni rolę scentralizowanego repozytorium danych i umożliwia obsługę automatycznego raportowania i kooperacji z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym w trybie online. Dzięki temu dane, na podstawie których tworzona jest oferta, są zawsze prawdziwe i aktualne.

W ten sposób zakład ubezpieczeniowy może pobrać dane dotyczące pojazdu i jego posiadacza, a następnie przedstawić klientowi ofertę dostosowaną do jego potrzeb w stosunkowo krótkim czasie.

Rozwiązanie korzysta m.in. z dostępu do danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0). Dane te wzbogacają profil klienta i pojazdu potrzebne do taryfikacji polisy komunikacyjnej.

Przeszliśmy przez wiele procedur, które miały na celu uzyskanie pozytywnej decyzji Ministerstwa Cyfryzacji i zapewnienie dostępu do danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0). Naszym zadaniem było:

  • opracowanie wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji,
  • przygotowanie scenariuszy testowych wymaganych,
  • przeprowadzenie warsztatów akceptacyjnych wspólnie z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

Scenariusze testowe mają pokazać Ministerstwu Cyfryzacji, w jaki sposób narzędzie, z którego korzysta zakład ubezpieczeniowy, wykorzystuje dane, co dzieje się z nimi, po tym jak są pobierane z CEPIK 2.0.

Na podstawie scenariuszy testowych Ministerstwo Cyfryzacji mogło ocenić, że dane pobierane przez BrokeraUFG z CEPIK 2.0 są bezpieczne (nie grozi im wyciek, złamanie praw RODO oraz że narzędzie nie służy do drenażu danych Ministerstwa Cyfryzacji).

Po przygotowaniu scenariuszy testowych spotkaliśmy się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Zaprezentowaliśmy scenariusze testowe oraz proces, przez jaki przechodzą dane pobierane z CEPIK 2.0. Stworzyliśmy raport ze scenariuszy testowych i przekazaliśmy go do UFG do ostatecznej akceptacji.

Przemysław Czapliński

Efekty

Dla nowej marki na polskim rynku uruchomiliśmy krótki proces sprzedaży, dzięki któremu klient już w około 60 sekund może uzyskać ofertę pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Krótka ścieżka sprzedaży została wdrożona w kanale direct, co oznacza, że osoba, która chce się ubezpieczyć, ma możliwość przejść samodzielnie przez proces taryfikacji. Do tej pory wszyscy zainteresowani musieli skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, który jest przedstawicielem zakładu, podać mu swoje dane, a następnie poczekać, aż agent wyliczy ofertę, która odpowiadałaby jego potrzebom.

Bezpośredni kanał sprzedaży umożliwia uzyskanie oferty polisy w szybki i rewolucyjny sposób – wystarczy, że klient wejdzie na portal, poda dwa parametry (datę urodzenia i numer rejestracyjny pojazdu) i w 60 sekund uzyska dostosowaną do potrzeb pełną ofertę.

Nasz klient stał się pierwszym zakładem na rynku działającym w modelu direct, który uzyskał z sukcesem pozytywną decyzję Ministerstwa Cyfryzacji. Dzięki temu rozwiązanie BrokerUFG obsługuje procesy kooperacji z UFG. Pobiera i interpretuje dane wykorzystywane w procesach taryfikacji i likwidacji szkód, uzupełnia brakujące dane i wysyła je do UFG.

Dodatkowo rozszerzyliśmy dla naszego klienta listę wykorzystywanych modułów o notatki policyjne, które gwarantują marce dostęp do lepszej jakości danych do obsługi procesów likwidacyjnych.

W kilka miesięcy nowa marka na rynku zbudowała cyfrową dystrybucję ubezpieczeń OC/AC, przy innowacyjnym założeniu: klient ma podać maksymalnie dwie informacje, żeby mógł poznać cenę polisy i podjąć decyzję zakupową.

Adam Smółkowski
Przemysław Czapliński