Jak technologia kształtuje sektor insurtech?

0
571

14 czerwca 2024 w The Westin Hotel Warsaw odbędzie się 15. edycja Fintech&Insurtech Digital Congress. Eksperci zaprezentują na nim przełomowe pomysły i rozwiązania, odkrywając nieograniczony potencjał sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

Oto kilka kluczowych tematów dotyczących sektora insurtech, które zostaną szczegółowo omówione podczas czerwcowego wydarzenia.

Rewolucja w rozwoju spółek insurtechowych – kluczowe czynniki wpływające na wzrost sektora

Sektor insurtech przeżywa obecnie dynamiczny rozwój, napędzany przez szereg kluczowych czynników. Jednym z głównych motorów tego rozwoju jest postęp technologiczny. Innowacje, takie jak sztuczna inteligencja, analiza danych, blockchain oraz Internet Rzeczy (IoT) otwierają nowe możliwości. Dzięki nim możliwe jest tworzenie bardziej precyzyjnych modeli ryzyka, automatyzacja procesów oraz oferowanie spersonalizowanych produktów ubezpieczeniowych. Na przykład zaawansowane algorytmy mogą analizować ogromne ilości danych, co pozwala na dokładniejsze oceny ryzyka i lepsze dopasowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów.

Zmieniające się oczekiwania klientów również odgrywają znaczącą rolę w rozwoju tego sektora. Współcześni konsumenci poszukują szybkich, łatwych i dostosowanych do nich usług. Tradycyjne firmy ubezpieczeniowe często nie nadążają za tymi wymaganiami, co stwarza przestrzeń dla insurtechów, które oferują bardziej innowacyjne i wygodne rozwiązania. Cyfrowe platformy ubezpieczeniowe upraszczają proces zakupu i zarządzania polisami, co zwiększa satysfakcję i lojalność klientów.

Kapitał inwestycyjny stanowi kolejny istotny czynnik rozwoju sektora insurtechowego. Inwestorzy, dostrzegając ogromny potencjał innowacyjnych rozwiązań w ubezpieczeniach, coraz chętniej angażują swoje środki w ten sektor. Venture capital i inne źródła finansowania umożliwiają insurtechom rozwijanie nowych projektów, skalowanie działalności i wprowadzanie innowacji na większą skalę.

Trudności i wyzwania w branży insurtech

Pomimo dynamicznego rozwoju, sektor insurtech zmaga się z wieloma wyzwaniami, które mogą hamować jego postęp. Jednym z głównych problemów są regulacje prawne. Różnice w przepisach między krajami mogą znacząco utrudniać rozwój na skalę międzynarodową. Dostosowanie się do lokalnych regulacji wymaga znacznych nakładów finansowych i czasu, co stanowi poważne wyzwanie dla wielu firm.

Kolejnym istotnym problemem jest zaufanie klientów. Nowe technologie, choć oferują liczne korzyści, mogą budzić obawy związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych. Klienci często wahają się, czy zaufać nowym rozwiązaniom, co sprawia, że budowanie i utrzymywanie ich zaufania jest kluczowe dla sukcesu insurtechów.

Sektor ten musi również stawić czoła rosnącej konkurencji ze strony tradycyjnych firm ubezpieczeniowych. Dostrzegają one potencjał technologicznych innowacji i zaczynają wdrażać własne nowoczesne rozwiązania. W rezultacie insurtechy muszą nieustannie udoskonalać swoje produkty i usługi, aby utrzymać przewagę konkurencyjną i pozostać liderami na rynku.

– Od czasu pandemii współpraca między towarzystwami ubezpieczeniowymi a spółkami insurtech jest coraz częstsza. Główne powody współpracy to cyberbezpieczeństwo – zarówno ubezpieczycieli, jak i klientów, oraz personalizacja usług. W ramach personalizacji doświadczeń klientów konieczne jest zwiększenie wydajności procesów obsługi. Najczęściej towarzystwa wykorzystują rozwiązania w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów. Do najczęściej poddawanych automatyzacji należą procesy szkodowe ale również dotyczące back-office. Jednakże jeszcze jest bardzo duża przestrzeń do pogłębiania współpracy, chociażby w zakresie analityki wykorzystującej sztuczną inteligencję – komentuje Beata Rosiak, dyrektorka Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych SIGNAL IDUNA Polska TU.

Moim zdaniem insurtechy współpracują z towarzystwami ubezpieczeniowymi w niewielkim zakresie, ponieważ są to głównie projekty związane z aplikacjami frontowymi, mikroserwisami do obsługi wybranych procesów. Uważam, że można pogłębić tę współpracę, szukając tzw. złotego środka. Towarzystwa ubezpieczeniowe podlegają wielu regulacjom prawnym i są zobowiązane do uwzględnienia wszystkich wytycznych IT. Insurtechy są bardzo kreatywne, ale często nie uwzględniają ograniczeń wynikających z wspomnianych regulacji – mówi Iwona Kondracka, dyrektorka zarządzająca ds. Technologii i Cyfryzacji Ubezpieczeń SALTUS Ubezpieczenia. – Myślę, że dobrym rozwiązaniem są mieszane zespoły projektowe, które będą wymieniać wiedzę i edukować się wzajemnie, uzupełniając kompetencje z jednej strony w zakresie innowacji, a z drugiej od strony regulacji. Taka współpraca może przynieść przyspieszenie tempa optymalizacji procesów w towarzystwach ubezpieczeniowych, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych – dodaje.

Przyszłość sektora insurtech: trendy, finansowanie i inwestycje

Sektor insurtech jest kształtowany przez dynamicznie rozwijające się trendy, które determinują jego przyszłość. Kluczowe są m.in. rozwój mobilnych aplikacji ubezpieczeniowych, wykorzystanie danych z urządzeń IoT do oceny ryzyka oraz rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa. Finansowanie odgrywa kluczową rolę w rozwoju insurtechów. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania inwestorów, co napędza rozwój nowych projektów. Jednak korekta rynkowa może wpłynąć na dostępność kapitału, sprawiając, że inwestorzy stają się bardziej ostrożni. W związku z tym insurtechy muszą wykazać się solidnymi modelami biznesowymi i transparentnością, aby zdobyć zaufanie i przyciągnąć niezbędne fundusze. W tym celu konieczne jest podjęcie kilku strategicznych działań. Przede wszystkim prezentacja unikatowych rozwiązań technologicznych i ich realnego wpływu na sektor ubezpieczeń może przekonać inwestorów o wartości tych firm. Współpraca z tradycyjnymi firmami ubezpieczeniowymi również przynosi obopólne korzyści – insurtechy zyskują dostęp do szerokiej bazy klientów i zasobów, podczas gdy tradycyjne firmy mogą wprowadzać innowacje szybciej i efektywniej. Kluczowe jest także utrzymanie transparentności i solidności finansowej, co buduje zaufanie inwestorów.

Rewolucja w embedded finance

Embedded finance, czyli wbudowane (zintegrowane) finanse, rewolucjonizują sposób oferowania i konsumowania usług finansowych, umożliwiając klientom dostęp do produktów w dogodnym czasie. Postęp technologiczny ułatwia integrację usług finansowych z różnymi platformami. Rozwój platform cyfrowych, takich jak e-commerce i aplikacje mobilne, przyspiesza wdrażanie embedded finance. Wiele firm wprowadza usługi finansowe bezpośrednio do swoich platform. Klienci oczekują teraz płynnych i zintegrowanych doświadczeń, co zmienia ich zachowania zakupowe. Embedded finance i embedded insurance mają ogromny wpływ na sektor finansowy i ubezpieczeniowy. Integracja tych usług bezpośrednio w platformach cyfrowych zwiększa dostępność i wygodę dla konsumentów. Umożliwia również oferowanie spersonalizowanych produktów, co zwiększa zaangażowanie i lojalność klientów. Dla firm niefinansowych integracja usług finansowych stanowi nowe źródło przychodów.

W ostatnich latach tradycyjne instytucje finansowe coraz częściej współpracują z fintechami, oferując zintegrowane usługi i docierając do nowych segmentów rynku. Powstają nowe modele biznesowe, takie jak „banking-as-a-service” (BaaS) i „insurance-as-a-service” (IaaS), a rynek embedded finance przyciąga coraz większe inwestycje. Inwestorzy dostrzegają potencjał tego trendu i chętnie angażują się finansowo w rozwój nowych rozwiązań.

Produkty Embedded a oczekiwania pokolenia Z, czyli jak wykorzystać emocje klienta?

Pokolenie Z, czyli osoby urodzone w latach 1997–2012, ma własne oczekiwania i preferencje. Aby skutecznie wykorzystać emocje tych klientów przy oferowaniu produktów, firmy muszą skupić się na autentyczności i transparentności. Pokolenie Z ceni szczerość w komunikacji, dlatego ważne dla nich jest jasne przedstawienie korzyści i warunków usług, unikanie ukrytych opłat i skomplikowanych terminów. Personalizacja odgrywa kluczową rolę – produkty embedded powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co zwiększa zaangażowanie i lojalność. Firmy powinny również starać się nawiązać emocjonalne połączenie z klientami poprzez opowiadanie historii, które rezonują z ich wartościami i aspiracjami. Prostota i intuicyjność produktów są niezbędne, gdyż pokolenie Z oczekuje szybkiego i bezproblemowego doświadczenia zakupowego, bez zbędnych komplikacji.

Dlaczego klienci bronią się przed embedded insurance?

Pomimo licznych zalet, klienci często bronią się przed ubezpieczeniami wbudowanymi z kilku powodów. Brak zaufania do nowych, mniej znanych marek oraz obawy dotyczące jakości oferowanych usług i bezpieczeństwa danych mogą wpływać na ich niechęć. Wielu klientów może nie być świadomych istnienia takich produktów lub nie rozumieć, jakie korzyści mogą z nich wynikać, dlatego edukacja i informowanie klientów są kluczowe. Skomplikowane procesy zakupu i korzystania z tych produktów mogą również zniechęcać klientów, dlatego prostota i łatwość użytkowania są niezbędne.

Jak skutecznie wpleść produkty embedded w proces zakupowy klienta i zaoferować im atrakcyjne rozwiązania?

Należy przede wszystkim zadbać o kilka kluczowych aspektów. Produkty embedded powinny być oferowane w kluczowych momentach ścieżki zakupowej, na przykład podczas zakupu biletów lotniczych można oferować ubezpieczenie podróżne. Produkty muszą być przystępne i proste, dostępne jednym kliknięciem, co zwiększa konwersję. Atrakcyjne oferty, takie jak zniżki, bonusy czy wyjątkowe korzyści, mogą zwiększyć ich atrakcyjność – na przykład dodatkowy miesiąc ubezpieczenia za darmo przy zakupie rocznej polisy. Edukacja i komunikacja są kluczowe, aby klienci byli dobrze poinformowani o korzyściach i funkcjach produktów embedded. Edukacyjne kampanie marketingowe, tutoriale i jasne komunikaty mogą pomóc w budowaniu świadomości. Zaangażowanie użytkownika można zwiększyć poprzez interaktywne narzędzia, takie jak kalkulatory czy symulatory, które pomagają klientom zrozumieć, jak produkty embedded mogą zaspokoić ich potrzeby i ułatwiają decyzję zakupową.

(KS)