Jarosław Matusiewicz za sterami TUZ Ubezpieczenia

0
1602

Jarosław Matusiewicz został powołany do zarządu TUZ Ubezpieczenia. Od 1 lipca pełni obowiązki prezesa towarzystwa, do czasu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jarosław Matusiewicz jest związany z rynkiem ubezpieczeniowym od początku kariery zawodowej. Swoje ponad 30-letnie doświadczenie zdobywał w dwóch grupach ubezpieczeniowych. Rozpoczynał w PZU S.A., gdzie pełnił szereg funkcji w obszarze likwidacji szkód. Potem na ponad 16 lat związał się UNIQA w Polsce, gdzie zaczynał jako dyrektor odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód w naszym kraju. Równolegle, przez prawie 5 lat, odpowiadał za program rozwoju procesu likwidacji szkód w 11 krajach Europy Centralnej i Europy Południowo-Wschodniej w UNIQA International. W latach 2016–2022 zasiadał w zarządzie, najpierw jako członek odpowiedzialny za techniki ubezpieczeniowe, a następnie – od kwietnia 2021 roku – jako prezes UNIQA. Po fuzji ubezpieczyciela z AXA, objął stanowisko wiceprezesa zarządu, wspierając dalszą integrację organizacji. We wrześniu 2022 r. opuścił grupę i do czerwca 2024 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki technologicznej ControlExpert sp. z o.o., zajmującej się dostarczaniem rozwiązań wpierających procesy likwidacji szkód.

Jarosław Matusiewicz przez wiele lat działał jako członek Komisji Likwidacji Szkód oraz Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń, a w latach 2016–2022 również jako członek, a następnie przewodniczący Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

(AM, źródło: TUZ Ubezpieczenia)