Tomasz Borowski pokieruje Compensą Życie

0
1614

1 lipca zmieniły się składy zarządów życiowych spółek Aegon i Compensa. Celem zmian jest dostosowanie struktury zarządów do docelowej organizacji. Na czele zarządu Compensy Życie stoi Tomasz Borowski, obecnie prezes Vienna Life oraz kandydat na prezesa połączonej spółki życiowej.

Prawne połączenie Aegona, życiowej Compensy i Vienna Life spodziewane jest w IV kwartale tego roku. Już teraz trwa dostosowanie struktur do docelowej organizacji.

Od 1 lipca na czele zarządu Compensy Życie stoi Tomasz Borowski, obecnie prezes Vienna Life oraz kandydat na prezesa połączonej spółki życiowej. Do dotychczasowych członków zarządu: Konrada Kluski i Piotra Tańskiego dołączają też Marek Gołębiewski, Michael Müller oraz Andrzej Płachta. W związku z decyzją Vienna Insurance Group zakładającą silną koncentrację na ubezpieczeniach majątkowych i życiowych Anna Włodarczyk-Moczkowska, dotychczasowa prezeska Compensy Życie, oraz Ireneusz Arczewski i Rafał Mosionek zakończyli pełnienie funkcji w jej zarządzie z dniem 30 czerwca i zgodnie z wcześniejszymi komunikatami skoncentrują się na rozwoju połączonej spółki majątkowej.

Zmiany dotyczą też Aegona. Od 1 lipca do zarządu tego towarzystwa w składzie: Marc van der Ploeg (prezes), Michael Müller i Andrzej Płachta dołącza Tomasz Borowski.

– Zmiany w zarządach Aegona i Compensy Życie są naturalnym następstwem trwających połączeń w VIG Polska. Dzięki tym działaniom będziemy mogli jeszcze lepiej wesprzeć trzy organizacje w przygotowaniu do fuzji prawnej i operacyjnej – podkreśla Tomasz Borowski.

Połączona spółka życiowa będzie działać pod nazwą Vienna Life.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl