Jerzy Lenard prezesem zarządu TUW „TUW”

0
1121

Uchwałą z dnia 15 maja rada nadzorcza Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” powołała Jerzego Lenarda na stanowisko prezesa zarządu zakładu. Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na tę nominację Jerzy Lenard wykonuje dotychczasowy mandat wiceprezesa zarządu.

– Ponad 30-letnia historia naszego towarzystwa wskazuje, że kluczem do zbudowania i umacniania jego pozycji na rynku ubezpieczeniowym są ludzie, którzy zaufali idei wzajemności ubezpieczeniowej, w szczególności: pracownicy, współpracownicy, partnerzy, pośrednicy ubezpieczeniowi i działacze związani ze związkami wzajemności członkowskiej. Jestem przekonany, że przed nami kolejne lata dobrej współpracy, opartej na wzajemnym wsparciu, zaufaniu i życzliwości, które będą źródłem satysfakcji i dalszego rozwoju naszego towarzystwa – stwierdził Jerzy Lenard, dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli go członkowie RN TUW „TUW”.

Jerzy Lenard jest doktorem nauk ekonomicznych. Od blisko 30 lat jest związany z rynkiem finansowym i ubezpieczeniami. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w TU „Tuk” i PTE Kredyt Bank, w których był wiceprezesem zarządu. W TUW „TUZ” pełnił funkcję dyrektora ekonomicznego, natomiast w Avanssur Oddział w Polsce – eksperta ds. ubezpieczeń.

Z TUW „TUW” Jerzy Lenard jest związany od 2012 r. – początkowo na stanowiskach dyrektora Biura Audytu oraz dyrektora Biura Finansowo-Księgowego. Od czerwca 2015 r. zasiada w zarządzie towarzystwa. Ostatnio nadzorował obszary dystrybucji ubezpieczeń i współpracy z pośrednikami oraz był odpowiedzialny za promocję, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne. Aktywnie angażował się także we współpracę TUW „TUW” ze środowiskami rolniczymi, samorządowymi i kościelnymi. Od kilku lat jest członkiem Rady Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jerzy Lenard zastąpił na stanowisku prezesa Ewę Stachurę-Kruszewską, która zmarła 27 kwietnia.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl