Jest nadwyżka, jest podatek

0
561

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że jeśli wypłacone pieniądze, zgromadzone w ramach programu ubezpieczenia na życie przewyższają kwotę wpłaconych wcześniej składek, to od nadwyżki należy zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Jednocześnie zaznaczył, że gdy nadwyżki nie ma, to nie ma też przychodu – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że interpretacja została wydana w odpowiedzi na pytanie spółki, która ma objąć umową grupowego ubezpieczenia z UFK prezesa oraz niektórych pracowników. Składki inwestycyjne byłyby wpłacane na rachunek podstawowy oraz dodatkowy. Firma uważała, że jeśli wypłata środków zgromadzonych na rachunkach nie przewyższy kwoty wpłaconych składek, to po stronie ubezpieczonego powstanie przychód zwolniony z podatku, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Gdyby zaś wypłaty przekroczyły sumę wpłat, to ubezpieczony uzyska przychód z funduszy, od którego powinien zapłacić zryczałtowany PIT w wysokości 19%.

Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko, uzupełniając, że przy wypłacie zgromadzonych pieniędzy, jeżeli nie przewyższą one wpłaconych wcześniej składek, nie powstanie żaden przychód. Stąd też nie będzie potrzeby sięgania po przepis zwalniający z PIT (interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 sierpnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.358.2021.3.ENB)

Więcej:

„Dziennik Gazeta Prawna” z 18 sierpnia, Mariusz Szulc „Wypłata z programu ubezpieczenia może być z PIT”:

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58055,18-…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)