Jest zgoda na przejęcie spółek AXA przez UNIQA

0
991

Komisja Europejska uznała, że przejęcie przez UNIQA spółek AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji nie rodzi żadnych zagrożeń dla konkurencji i bezwarunkowo zatwierdziła planowane przejęcie.

– Planowana akwizycja przebiega zgodnie z planem. Po pomyślnym zakończeniu finansowania zatwierdzenie przez Komisję Europejską przybliża nas o jeden krok do zamknięcia transakcji, która jest bardzo ważna dla Grupy UNIQA – skomentował Andreas Brandstetter, CEO UNIQA.

Finansowanie przejęcia zostało zabezpieczone na początku lipca 2020 r. obligacjami uprzywilejowanymi o wartości 600 mln euro.

Przejęcie musi jeszcze zostać zatwierdzone przez lokalne organy regulacyjne. Prognozuje się, że zamknięcie transakcji nastąpi w czwartym kwartale 2020 r.

(AM, źródło: UNIQA Group)