Jesteśmy dla was partnerem w ochronie zdrowia klientów

0
862

Miniony rok, choć pełen wyzwań, był czasem intensywnej pracy oraz kluczowych decyzji na rzecz rozwoju biznesu Nationale-Nederlanden. Rozwinęliśmy ofertę ubezpieczeń grupowych o kolejne komponenty prozdrowotne, odpowiadając tym samym na ważne problemy społeczne, takie jak choroby cywilizacyjne czy pandemia.

Działamy zgodnie z naszą strategią „Wychodzimy firmom na zdrowie” – w służbie klienta oraz z myślą o naszych partnerach. Kryzys związany z Covid-19 nie tylko nie był przeszkodą, ale wręcz napędził zmiany w organizacji i realizację naszej strategii w ubezpieczeniach grupowych.

Klient w centrum uwagi

W Nationale-Nederlanden realizujemy strategię klientocentryczności, którą wdrażamy w ramach kluczowych dla naszego funkcjonowania obszarach. Jednym z nich jest rozwój ubezpieczeń grupowych. Nasz sposób myślenia o rozwoju produktów oraz procesów sprzedaży podporządkowany jest budowaniu pozytywnych doświadczeń klientów. A tych w przypadku segmentu biznesowego jest wielu.

Głosy przedsiębiorców, ich pracowników, doradców i brokerów są brane pod uwagę podczas projektowania naszych usług. Jednocześnie, jako odpowiedzialna organizacja i partner wielu firm, nie wyobrażamy sobie działania w oderwaniu od otoczenia i niespodziewanych scenariuszy, takich jak pojawienie się koronawirusa. Dlatego nasz zespół odpowiedzialny za ubezpieczenia grupowe bada i monitoruje te potrzeby.

Stale pracujemy nad usprawnianiem procesów obsługi, dzięki którym zarówno nasi klienci, jak i partnerzy otrzymują pogłębione wsparcie na co dzień. Chcemy być jak najbliżej wszystkich interesariuszy i partnerów, tj. działów HR, pracowników oraz agentów, multiagentów i brokerów.

Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu będziemy konsekwentnie powiększać grono zadowolonych klientów. Oczywiście, aby to osiągnąć, niezbędna jest rozbudowana i atrakcyjna oferta produktowa, nad którą systematycznie pracujemy.

Wzmacnianie pozycji w ofercie prozdrowotnej

Produkty ubezpieczeniowe Nationale-Nederlanden od lat skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia klientów. W 2020 r. przyjęliśmy strategię „Wychodzimy firmom na zdrowie”, która jeszcze wzmacnia nasze cele wokół tego tematu.

Chcemy, aby nasza marka bezpośrednio kojarzyła się z ochroną i profilaktyką zdrowia. Dokładamy starań, aby nasze działania były odpowiedzią na choroby cywilizacyjne, które ze względu na styl i higienę życia są dziś dużym wyzwaniem społecznym. Kryzys zdrowotny związany z koronawirusem tylko wzmocnił przekaz o tym, jak ważna jest profilaktyka i dbanie o zdrowie. Dlatego jednym z naszych kluczowych planów na ten rok jest kontynuowanie tej ścieżki rozwoju produktów.

Chcemy być liderem w rozwiązaniach prozdrowotnych, który odpowiada na oczekiwania i potrzeby społeczne. Dlatego w ostatnich miesiącach do portfolio produktów grupowych, po chorobach nowotworowych i ubezpieczeniach wokół chorób kardiologicznych, włączyliśmy innowacyjne ubezpieczenie na wypadek zachorowania na cukrzycę, które nie tylko gwarantuje wsparcie osobom zdrowym, ale również już zdiagnozowanym cukrzykom – co jest zupełnie nowym podejściem na polskim rynku.

Naszym najnowszym rozwiązaniem, stworzonym we współpracy z Europ Assistance, jest produkt assistance – Pandemia pod Kontrolą. Zapewnia on wsparcie nie tylko w przypadku zachorowania na Covid-19, ale też inne choroby zakaźne, które nie zostały jeszcze ujęte w wykazie Światowej Organizacji Zdrowia, skutkujące wybuchem epidemii lub pandemii.

Ubezpieczenie to gwarantuje pomoc na różnych etapach choroby, począwszy od pomocy profilaktycznej dla osób zdrowych, aż po rekonwalescencję poszpitalną w przypadku osób zarażonych. Dzięki wykorzystaniu usług telemedycznych klienci będą mieli zagwarantowane rozpoznanie objawów, zdalne konsultacje medyczne z lekarzem czy telekonsultacje psychologiczne.

Te innowacyjne dla rynku wdrożenia są potwierdzeniem, że poważnie podchodzimy do naszego hasła „Wychodzimy firmom na zdrowie”. Poprzez budowanie tego typu produktów mamy możliwość reagowania na potrzeby klientów oraz pośredników, z którymi współpracujemy przy sprzedaży ubezpieczeń grupowych.

Gotowość i otwartość na współpracę

Zdajemy sobie sprawę z siły i potencjału branży brokerskiej. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom brokerów, wprowadziliśmy kilka rozwiązań, które usprawniają współpracę. Już w zeszłym roku zaoferowaliśmy nową, w pełni zdigitalizowaną obsługę wdrożeń kontraktów, w tym e-deklaracje.

Mamy za sobą niedawne wdrożenie kilkutysięcznej grupy klientów, gdzie w ciągu dwóch tygodni udało nam się zebrać większość deklaracji. Za sprawą e-deklaracji jednocześnie zwiększyliśmy partycypację w programie i wyeliminowaliśmy obieg dokumentów w formie papierowej. Jest to rozwiązanie, które umożliwia sprawne zawieranie umów i ogranicza czas na formalności do minimum. Zarówno po stronie pracowników działów HR, jak i brokerów.

Chcemy zapewniać współpracującym z nami pośrednikom dostęp do szerokiej palety produktów oraz kompleksowego wsparcia we wdrażaniu programów. Jednocześnie mamy na uwadze dbanie o ich satysfakcję oraz rozwój zawodowy.

Dlatego już 12 lutego zorganizujemy webinary, których celem jest wsparcie merytoryczne naszych partnerów. Podczas spotkania porozmawiamy wspólnie na temat możliwości w zakresie ubezpieczeń grupowych oferowanych przez TUnŻ NN i oferty NN IP w kontekście stresu, jaki może nam towarzyszyć w trudnych życiowych sytuacjach. Do rozmowy obok przedstawicieli NN zaprosiliśmy także psychoonkologa, żeby poznać i pokazać perspektywę osób borykających się z ciężkimi chorobami.

Odpowiedź na nowe trendy

Pandemia zweryfikowała priorytety i sposoby działania wielu działów HR. Jednocześnie zmieniło się również zdanie pracowników na temat benefitów i ich oczekiwania wobec pracodawców.

Z naszego raportu na temat pozapłacowych świadczeń wynika, że w ostatnich miesiącach zauważalnie rośnie zainteresowanie grupowymi ubezpieczeniami na życie. Aż 40% ankietowanych pracowników przyznaje, że pojawienie się wirusa zwiększyło ich zapotrzebowanie na tego typu produkt. Jest to związane z dużo większą uważnością na zdrowie i jego ochronę. Obserwując rynek, można potwierdzić, że dla przedsiębiorców zapewnienie zespołowi takiej opieki również staje się coraz ważniejsze. Prawie osiem na dziesięć badanych firm deklaruje, że oferuje osobom zatrudnionym pozapłacowe benefity. Najpopularniejszym benefitem jest właśnie grupowe ubezpieczenie na życie (61%).

Jest to dla nas bardzo silny impuls do działania. Widzimy tę zmianę na rynku i chcemy promować w firmach partycypację pracodawców w składce ubezpieczeniowej. W tym celu planujemy kampanie skierowane do konkretnych branż oraz tych pracodawców, którzy mogą w całości sponsorować program ubezpieczeń dla swojego zespołu. Jednocześnie pracujemy nad rozszerzaniem funkcjonalności dla ubezpieczonych w n-serwisie.

Cieszymy się, że grono zadowolonych klientów się powiększa, i pod swoją opieką mamy już ponad 360 tys. ubezpieczonych pracowników, również dzięki współpracy z brokerami. Dziękujemy za to zaufanie.

Najbliższy czas zapowiada się więc bardzo intensywnie. Wierzymy jednak, że jest to moment, w którym pracodawcy mogą z większą rozwagą myśleć o benefitach pracowniczych oraz wsparciu pracowników. Kontynuujemy strategię „Wychodzimy firmom na zdrowie” i stawiamy sobie w tym zakresie ambitne cele.

Szersza współpraca z brokerami jest jednym z naszych planów. Mamy do tego kompetentny i profesjonalny zespół, który na bieżąco koordynuje działania, pracuje nad ofertą i jest realnym wsparciem w procesie wdrażania i obsługi klienta. Wierzymy, że te rozwiązania spowodują, że nasze elastyczne podejście i innowacyjna oferta będą postrzegane przez naszych partnerów jako atrakcyjne, a tym samym rekomendowane kolejnym klientom.

Ewa Dąbrowska
dyrektor Pionu Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden