Jesteśmy wsparciem dla brokerów

0
434

Wykorzystanie wiedzy, doświadczeń oraz narzędzi, aby zaoferować najszersze i najlepsze na rynku wsparcie dla brokerów – to jeden z kluczowych celów, jaki stawia sobie Warta w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych. Zgodnie z zapowiedziami, firma chce oferować brokerom wsparcie pozwalające im na dalszy rozwój umiejętności, poszerzanie wiedzy oraz usprawnianie wewnętrznych procesów.

W ostatnich latach Warta dużo uwagi poświęciła dalszemu rozwojowi współpracy z brokerami. Ta praca cały czas jest kontynuowana i firma stawia sobie za cel budowanie rozwiązań, które pomogą partnerom biznesowym w szybszym i zdrowszym rozwoju.

Strategia w tym obszarze została oparta na trzech, systematycznie rozwijanych filarach:

  • wiedza ubezpieczeniowa i rynkowa (comiesięczny newsletter oraz portal warta.korpo.pl)
  • szeroka oferta szkoleniowa (szkolenia w formule e-learningowej, szkolenia online i stacjonarne oraz program Akademia Brokera)
  • cyfryzacja i usprawnianie procesów (Portal dla Brokera)

Wiedza ubezpieczeniowa i rynkowa

W maju 2020 r. Warta uruchomiła portal warta.korpo oraz cykl comiesięcznych newsletterów. W tym czasie opublikowanych zostało ok. 120 artykułów, a portal odwiedza miesięcznie ok. 1,5 tys. unikalnych użytkowników.

Tematykę materiałów na portalu można podzielić na trzy zasadnicze obszary, z czego każdy ukierunkowany jest na inny cel:

  1. ścisła wiedza ubezpieczeniowa – obszar stanowiący sedno portalu warta.korpo, poprzez który firma dzieli się wiedzą i przedstawia swoją perspektywę na zagadnienia produktowe, underwritingowe czy technicznej oceny ryzyka;
  2. informacje o wydarzeniach i zmianach w Warcie – obszar dotyczący zmian w firmie, w tym wprowadzanych produktów, zmian procesowych czy kadrowych oraz realizowanych szkoleń;
  3. trendy i rozwój rynku – obszar, w którym publikowane są analizy rynkowe, w tym np. dotyczące rozwoju i trendów cenowych na rynku ubezpieczeń korporacyjnych, sytuacji makroekonomicznej w kontekście pandemii czy transformacji energetycznej.

Bardzo nas cieszą komentarze i opinie, jakie słyszymy ze strony brokerów na temat funkcjonowania portalu. Wręcz dostajemy sygnały, że publikowane materiały często wspierają brokerów w bezpośrednich rozmowach z klientami. Jest to dla nas bardzo duża motywacja do dalszego rozwoju naszego serwisu informacyjnego.

Oczywiście zapraszamy do lektury tekstów osoby, które dotychczas nie otrzymywały naszego newslettera. Aby go otrzymywać, wystarczy wysłać do nas taką informację na adres: kontakt.broker@warta.pl – mówi Paweł Pawlik, dyrektor zarządzający, odpowiedzialny za Departament Produktów i Taryfikacji Klientów Korporacyjnych.

Szeroka oferta szkoleniowa

Szkolenia nie są głównym punktem codziennych rozmów pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi a brokerami (tu prym wiedzie oczywiście biznes, konkretni klienci itp.). Z drugiej strony wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważny jest to element współpracy. Tego przykładem jest również fakt, że szkolenia to jedna z najczęściej czytanych kategorii artykułów w serwisie warta.korpo.

W obszarze szkoleń działamy bardzo szeroko, aby objąć nimi zakres potrzeb wskazywanych przez brokerów. Nasza oferta obejmuje zarówno szkolenia podstawowe, zaawansowane, jak i rozbudowane programy, czego przykładem jest Akademia Brokera – wylicza Leon Pierzchalski, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za Departament Klientów Strategicznych i Reasekuracji.

Szkolenia podstawowe to przede wszystkim platforma centrumszkolenwarta.pl, na której dostępnych jest obecnie 12 szkoleń e-learningowych pozwalających na zaliczenie 21 godzin IDD.

– Taka formuła okazała się niebywale pomocna, w szczególności w czasie nasilenia pandemii (np. w celu uzupełnienia brakujących szkoleń IDD). Platforma szkoleniowa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem – obecnie zarejestrowanych jest na niej ponad 2100 brokerów, którzy od maja minionego roku do końca sierpnia bieżącego roku zrealizowali ponad 11 700 godzin szkoleniowych – tłumaczy Marcin Kwinta, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za Departament Ubezpieczeń Korporacyjnych, i dodaje:

Oferta szkoleń e-learningowych będzie systematycznie poszerzana, np. o szkolenia dotyczące nowych produktów. Dodatkowo jeszcze w tym roku planujemy unowocześnienie samej platformy. Nowe rozwiązanie technologiczne pozwoli na przygotowanie lepszych szkoleń e-learningowych, umożliwi organizowanie interaktywnych szkoleń online, jak również usprawni kwestie organizacyjne, np. dotyczące rozliczania godzin IDD.

Szkolenia zaawansowane to obszar, na który Warta będzie kładła duży nacisk w najbliższych miesiącach. Ta kategoria zorganizowana będzie w formule katalogu szkoleń, na podstawie którego będzie można realizować spotkania w formie stacjonarnej i online. W tych szkoleniach firma będzie stawiała na formułę interaktywną i warsztatową, wspieraną rozwiązaniami technologicznymi zapewniającymi zaangażowanie wszystkich uczestników, oraz na wyższą jakość takich szkoleń.

Akademia Brokera jest natomiast unikatowym na polskim rynku programem szkoleniowym, który pozwala na w pełni praktyczne poznanie procesu ubezpieczenia dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Uwzględnia ono m.in. lustrację zakładu produkcyjnego i techniczną ocenę ryzyka, określenie głównych potrzeb ubezpieczeniowych, jak i budowę programu ubezpieczeniowego.

Jest to jedyny na polskim rynku program szkoleniowy, który tak silnie bazuje na aspektach praktycznych. Po okresie pandemii, gdzie cykl szkoleń musieliśmy tymczasowo przenieść do formuły online, z końcem września wracamy do pierwotnej formuły Akademii Brokera. O jakości tego przedsięwzięcia świadczy fakt, że liczba zgłoszeń brokerów na wrześniową edycję Akademii Brokera kilkakrotnie przewyższyła liczbę dostępnych miejsc – wyjaśnia Leon Pierzchalski.

Cyfryzacja i usprawnianie procesów

W pierwszym kwartale 2021 r. Warta uruchomiła Portal dla Brokerów (PdB), czyli narzędzie online pozwalające m.in. na: dostęp do informacji o polisach, płatnościach, rozliczeniach czy złożenie wniosku o zaświadczenia szkodowe.

PdB pozwala również na zarządzanie uprawnieniami poszczególnych użytkowników ze strony kancelarii brokerskiej. Firma cały czas pracuje nad rozwojem PdB i udostępnieniem kolejnych funkcjonalności transakcyjnych, w tym m.in.: generowanie polis i certyfikatów ubezpieczeniowych w ramach zawartych umów generalnych czy ofertowanie prostych polis detalicznych.

Do tej pory całość rozwiązań w ramach PdB była dostępna jedynie poprzez tradycyjny portal internetowy. Obecnie kończymy prace nad udostępnieniem możliwości integracji portalu bezpośrednio z wewnętrznymi systemami kancelarii brokerskich poprzez API (ang. Application Programming Interface). Taka integracja pozwoli na jeszcze większą automatyzację i usprawnienie pracy brokerów.

Dzięki integracji systemów wewnętrznych pośredników z PdB wszelkie operacje, transakcje czy funkcjonalności naszego portalu mogą być bezpośrednio wykorzystywane w systemach, na których na co dzień pracują brokerzy. Wierzymy, że to rozwiązanie będzie szczególnie ważne dla średnich i większych kancelarii brokerskich – mówi Paweł Pawlik i dodaje, że osoby zainteresowane dostępem do PdB (poprzez portal internetowy bądź poprzez API) mogą zgłosić taką potrzebę na adres kontakt.broker@warta.pl.

Jak podkreślają przedstawiciele Warty, poszczególne elementy mają wspólny cel. Rozwój współpracy z brokerami jest bowiem centralnym i najważniejszym elementem strategii rozwoju w ubezpieczeniach korporacyjnych firmy.

Wierzymy, że nasze działania skierowane na budowę rozwiązań wspierających partnerów biznesowych stanowią istotną wartość dla brokerów i wspierają nasz wspólny rozwój – podsumowuje Marcin Kwinta.