Zielone światło KNF dla zmian w akcjonariacie spółek ubezpieczeniowych Allianz

0
249

17 września Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję w sprawie zmian w akcjonariacie towarzystw ubezpieczeń Allianz Polska.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia akcji TU Allianz Życie Polska i TUiR Allianz Polska przez Allianz Holding eins GmbH. Zgoda dotyczy zakupu walorów w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz takiego poziomu udziału w kapitale zakładowym towarzystw.

(AM, źródło: KNF)