Kalkulacja odszkodowania ma uwzględniać naprawę z użyciem części oryginalnych

0
904

Sąd Rejonowy w Giżycku uznał, że przy wyliczeniu należnego odszkodowania komunikacyjnego należy brać pod uwagę koszty konieczne do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego – informuje prawo.pl.

Sprawa rozstrzygana przez SR dotyczyła nabywcy wierzytelności od kierowcy, którego pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji. Ubezpieczyciel ustalił kwotę odszkodowania, ale powód uznał ją za zaniżoną. Na dowód przedstawił opinię niezależnego rzeczoznawcy, który oszacował należne odszkodowanie na dużo wyższą sumę. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa, kwestionując zarówno szacunki rzeczoznawcy, jak i samą umowę cesji wierzytelności. Sąd nie zgodził się z tym stanowiskiem. Powołany przez niego biegły ustalił, że pojazd powinien zostać naprawiony przy użyciu części oryginalnych, gdyż zastosowanie części alternatywnych nie doprowadziłoby auta do stanu sprzed wypadku. Wówczas bowiem w pojeździe znajdowały się części oryginalne i takie też były konieczne przy naprawie. Dlatego SR wyrokiem z 25 stycznia 2021 r. (sygn. akt I C 328/20) zasądził na rzecz powoda kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy przyznanym mu odszkodowaniem a wyliczonym przez niezależnego eksperta oraz zwrot kosztów ekspertyzy (w obu przypadkach plus odsetki).

Więcej:
prawo.pl z 15 marca, Aleksandra Patryk „Sąd: Odszkodowanie powinno uwzględniać naprawę częściami oryginalnymi oraz wycenę kosztorysową”:
https://www.prawo.pl/prawo/samochod-po-wypadku….

(AM, źródło: prawo.pl)