Kilkaset podmiotów publicznych wybrało PPK TFI PZU

0
357

TFI PZU zawarło już kilkaset umów o zarządzenie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) z pracodawcami z sektora finansów publicznych, których obowiązek wprowadzenia Planów obejmie dopiero w przyszłym roku.

– To dowód zaufania wobec nas i atrakcyjności naszej oferty, ale także przezorności klientów. Zawieranie umów po 1 stycznia może być dla nich bardziej skomplikowane – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU. – Na współpracę z TFI PZU zdecydowały się już m.in. samorządy, szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, muzea, teatry, przychodnie i szpitale. Liczba umów, które uzgadniamy, jest wielokrotnie większa od tych już zawartych. Służymy pełnym wsparciem: konsultacjami, także prawnymi, pomocą przy wdrażaniu PPK, a w przyszłości przy obsłudze Planów – dodaje.


Wybór instytucji zarządzającej Planami przed końcem roku nie wymaga ogłaszania przetargu i związanych z nimi formalności, które od stycznia będą obowiązkowe, gdy wartość zamówienia przekroczy progi unijne. To wymóg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Podpisane wcześniej umowy wejdą w życie od stycznia. Nie wiążą się z obowiązkiem wcześniejszego odprowadzania wpłat do PPK. Będzie to konieczne dopiero po 10 kwietnia, gdy mija ostateczny termin na podpisywanie umów o prowadzenie PPK.


– Renoma PZU, nasza wiarygodność i doświadczenie są dla klientów gwarancją, że dokonują właściwego wyboru. Należymy do firm o najdłuższym na rynku doświadczeniu w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i do liderów w zarządzaniu PPK. Skutecznie pomnażamy oszczędności pracowników. Według Instytutu Emerytalnego po trzech kwartałach tego roku TFI PZU znalazło się na drugim miejscu wśród instytucji zarządzających PPK, które osiągnęły najlepsze wyniki inwestycyjne – podkreśla Marcin Żółtek.


We wszystkich trzech etapach wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych TFI PZU podpisało łącznie 19 300 umów o zarządzanie PPK.

(AM, źródło: PZU)