Kilkukrotna wypłata z PPK z tytułu poważnego zachorowania jest zwolniona z PIT

0
235

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał kolejną indywidualną interpretację dotyczącą przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Zawiera ona stanowisko dotyczące skutków podatkowych kilkukrotnej wypłaty środków z jednego rachunku uczestnika programu w związku z jego poważnym zachorowaniem czy poważnym zachorowaniem małżonka lub dziecka.

Jak stwierdził dyrektor KIS, ustawa o PPK przewiduje, że uczestnik programu może dokonać wypłaty środków zgromadzonych w PPK do 25% ich wartości w sytuacji poważnego zachorowania swojego, małżonka lub dziecka (art. 101 ustawy o PPK). Dochody uczestnika osiągnięte w związku z taką wypłatą są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b ustawy o PIT). Zwolnienie będzie miało zastosowanie do każdej wypłaty z tytułu poważnego zachorowania, jeżeli zostaną spełnione warunki uprawniające do tej wypłaty przewidziane w ustawie o PPK, a na instytucji finansowej nie będą ciążyć w takim przypadku obowiązki płatnika PIT.

(AM, źródło: mojeppk.pl)