Klauzula inflacyjna na ciężkie czasy

0
1004

Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z dużą utratą wartości pieniądza. Ryzyko inflacji jest nieodłącznym elementem dzisiejszego rynku. Wzrost cen to zjawisko, które ma duży wpływ nie tylko na gospodarkę, ale również na nasze codzienne życie.

Wielu ludzi obawia się, że inflacja może zagrozić naszym oszczędnościom oraz naszej stabilności finansowej. Dlatego warto rozważyć zabezpieczenie się przed ryzykiem inflacji poprzez ubezpieczenie.

Pytanie, czy taki produkt istnieje?

Ubezpieczenie od ryzyka inflacji jako oddzielny produkt nie istnieje, ale istnieją mechanizmy proponowane przez ubezpieczycieli, które mają wpływ na zmniejszenie odczuwania skutków inflacji.

Wraz ze wzrostem inflacji rosną koszty odszkodowań pod wpływem wzrostu cen towarów i usług potrzebnych do odtworzenia utraconego majątku lub opłacenia świadczeń. Mówiąc wprost, potrzebujemy więcej pieniędzy na zlikwidowanie szkody i przywrócenie przedmiotu szkody do stanu sprzed zdarzenia.

Problem niedoubezpieczenia

Suma ubezpieczenia określa wysokość maksymalnego odszkodowania lub świadczenia, jakie można uzyskać od ubezpieczyciela w ramach zawartej polisy. Ubezpieczyciel pokrywa szkody tylko do wartości sumy ubezpieczenia.

W problemie niedoubezpieczenia wynikającym z kwestii inflacyjnych przychodzi z pomocą klauzula inflacyjna.

Klauzula inflacyjna jest pojęciem, które zyskuje coraz większą popularność w dziedzinie ubezpieczeń. Polega ona na tym, że w momencie rozliczenia szkody suma ubezpieczenia jest automatycznie dostosowywana do aktualnej wartości mienia lub świadczenia ubezpieczeniowego, z uwzględnieniem inflacji. Dzięki temu ubezpieczony nie musi obawiać się utraty realnej wartości odszkodowania w przypadku wzrostu cen.

Jak działa klauzula inflacyjna

Klauzula inflacyjna ma na celu zabezpieczenie interesów ubezpieczonego przed skutkami inflacji, która może znacząco wpłynąć na ceny towarów i usług. Dzięki klauzuli, w przypadku powstania szkody, ubezpieczony otrzyma pełne odszkodowanie, z uwzględnieniem obecnej sytuacji ekonomicznej.

Klauzula inflacyjna może być wprowadzona w różnych rodzajach ubezpieczeń, np. ubezpieczeniu nieruchomości, zdrowotnym czy komunikacyjnym. W przypadku nieruchomości oznacza to, że suma ubezpieczenia na budynek jest aktualizowana o wskaźnik inflacji, co chroni właściciela nieruchomości przed stratą wartości w przypadku wzrostu kosztów naprawy lub odbudowy.

Klauzula inflacyjna może być dodatkową opcją w ubezpieczeniu lub być już uwzględniona w podstawowym pakiecie ubezpieczenia. Warto zwrócić uwagę na to, czy dana polisa obejmuje tę klauzulę i jak jest obliczana aktualizacja sumy ubezpieczenia. Zazwyczaj jest to zgodnie z oficjalnym wskaźnikiem inflacji, takim jak wskaźnik cen towarów i usług, podawany przez Narodowy Bank Polski.

Klauzula inflacyjna ma wiele zalet. Chroni ubezpieczonego przed utratą wartości odszkodowania w wyniku inflacji, daje pewność, że w momencie rozliczenia szkody otrzymamy prawidłową sumę ubezpieczenia. Pozwala również na utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony, nawet w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego.

Odszkodowanie adekwatne do wartości szkody

Reasumując, wskazać należy, że klauzula inflacyjna jest istotnym zabezpieczeniem w ubezpieczeniach. W dobie dynamicznej zmiany cen, niepokoju na świecie i niestabilnej gospodarki takie narzędzie ochrony jest niezwykle pożądane i istotne. Jeśli chcemy mieć pewność, że nasze odszkodowanie będzie adekwatne do realnej wartości szkody, warto wziąć pod uwagę polisy, które uwzględniają tę klauzulę. Dzięki temu będziemy mogli spać spokojnie, wiedząc, że nasze zabezpieczenie finansowe jest na odpowiednim poziomie.

Klauzula inflacyjna jest delikatnie zbliżona do znanego już nam ubezpieczenia GAP. GAP (z języka angielskiego Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie od straty finansowej, które bywa również określane ubezpieczeniem od utraty wartości pojazdu. Jest polisą dobrowolną, dodatkową, która zapewnia ochronę kredytobiorcom i leasingobiorcom przed stratami finansowymi w razie wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży auta. Dzięki niemu mogą spłacić pozostałe do uregulowania raty wobec banku bądź firmy leasingowej.

Anna Piorun-Wilczek
wspólnik w kancelarii Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy