KNF będzie współpracować z naukowcami z UAM

0
115

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawarły porozumienie o współpracy. Dokument podpisali dziekan WPiA UAM prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz przewodniczący KNF, dr hab. Jacek Jastrzębski.

Wspólne działania obu instytucji będą skoncentrowane na informowaniu, edukowaniu i badaniach, związanych z analizą i promowaniem zagadnień prawnych na temat funkcjonowania rynku finansowego, w szczególności zasad i celów nadzoru realizowanego przez KNF oraz Europejski System Nadzoru Finansowego. 

Urząd i WPiA UAM zobowiązały się ponadto do promowania idei stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości oraz zaufania do rynku finansowego. Jednocześnie położono nacisk na zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego, w szczególności poprzez rzetelną informację, inicjowanie współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony konsumentów usług finansowych. Dokument zwraca również uwagę na aktualne wyzwania wynikające z ewolucji rynku finansowego, jak również wspieranie rozwoju związanych z nim regulacji. 

Realizacja porozumienia polegać będzie m.in. na możliwości odbycia staży i praktyk w UKNF, a także współprowadzeniu wykładów i seminariów dla studentów WPiA. Jednocześnie Wydział zorganizuje programy edukacyjne, kursy i wykłady dla pracowników Urzędu. Ponadto planowane są wspólne projekty naukowo-badawcze oraz edukacyjne, w tym wspieranie działalności edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej rynku finansowego, realizowanej między innymi we współpracujących z WPiA szkołach. Umowa przewiduje również wspieranie wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy odnośnie do zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego.

(AM, źródło: KNF)

źródło zdjęcia: KNF