KNF bezlitosna dla PZU

0
672

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 13 października ostateczną decyzję utrzymującą w mocy postanowienie z 27 maja ubiegłego roku nakładające na PZU SA kary pieniężne w łącznej wysokości 546,3 tys. zł. To kolejne takie rozstrzygnięcie KNF dotyczące zakładu, jakie zapadło w ostatnim czasie.

Przyczyną ukarania ubezpieczyciela było zidentyfikowanie przez KNF 28 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w postaci opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań. Komisja zaznaczyła wówczas, że przy ustalaniu wymiaru kary wzięła pod uwagę fakt, iż zakład podjął szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości.

Po przeanalizowaniu wniosku PZU SA o ponowne rozpatrzenie sprawy nadzór potwierdził zaistniałe naruszenie i podjął decyzję o utrzymaniu w mocy poprzedniego postanowienia. Warto przypomnieć, że kilka dni temu nadzór utrzymał w mocy postanowienie z 13 maja ubiegłego roku nakładające na PZU SA, za 39 identycznych naruszeń, kary pieniężne w łącznej wysokości 685 200 zł.

(AM, źródło: KNF)