KNF cofnęła licencję dla D.A.S.

0
1528

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 17 listopada jednogłośnie cofnęła zezwolenie na wykonywanie przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w likwidacji działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie grupy 17 działu II, tj. ubezpieczeń ochrony prawnej. Decyzja zapadła na wniosek zakładu.

Wniosek ma związek z zakończeniem z dniem 30 czerwca przez D.A.S. w likwidacji obsługi szkód oraz umów ubezpieczenia i programów reasekuracyjnych. Wszystkie wymienione czynności są od tego dnia kontynuowane przez STU ERGO Hestia.

D.A.S. rozpoczęło proces likwidacji spółki z dniem 1 września 2021 roku. Była ona konsekwencją decyzji Grupy ERGO (właściciela spółki) o wygaszeniu działalności D.A.S. w Polsce. 28 kwietnia 2023 roku KNF podjęła decyzję o zatwierdzeniu transakcji przeniesienia całości portfela ubezpieczeń oraz transakcji przeniesienia całości portfela reasekuracji towarzystwa do STU ERGO Hestia.

(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)